Månad: mars 2019

  • Utvecklare och testare: WordPress 5.2 beta 1 har släppts

    Den första beta-versionen av WordPress 5.2 har just släppts. Förutom rättelser av en rad fel på olika håll i WordPress-kärnan, inte minst inom blockredigeraren, innehåller den flera nyheter: Några nya block som kan vara intressanta: – Ett RSS-block – Ett block för inbäddning av Amazon Kindle-innehåll – Ett sökblock – Ett kalenderblock och – Ett…

    Read Post