Månad: november 2019

  • 2019 års enkät för WordPress-användare och -utvecklare

    Nu har årets enkät till användare och utvecklare öppnats! Om du använder WordPress, eller om du arbetar med WordPress, ber vi att du berättar om dina intryck. Det tar bara några minuter att fylla i enkäten (på engelska) och resultatet ger oss goda insikter i hur WordPress används. I år finns enkäten för första gången…

    Read Post