WordPress version 6.0, Arturo, är här

WordPress 6.0 Arturo

Välkommen till ”Arturo”

Det är dags att bekanta sig med ”Arturo” och WordPress 6.0. Versionens namn hedrar jazzmusikern Arturo O’Farrill, känd för sin påverkan på samtida latinamerikansk jazz. Han har gett ut mer än 15 skivor och varit verksam under fem årtionden

Ägna några minuter åt att utforska WordPress 6.0, som har till avsikt att frigöra din kreativa förmåga och göra det lättare att kunna bygga din webbplats. Samtidigt kan du lyssna på inspirerande musik av Arturo, i stilar som afrokubansk jazz, samtida latinamerikansk jazz och långt mycket mer.

Den andra huvudversionen av WordPress för år 2022 är här, och innehåller nästan 1 000 förbättringar och felrättningar. Hämta den nu! Just nu drivs mer än 42 procent av alla webbplatser i värdlen med WordPress.1

Webbplatsägare och -administratörer bör uppgradera WordPress för att omedelbart kunna dra full nytta av förbättrad stabilitet, prestanda och användbarhet. De som skapar innehåll med WordPress får tillgång till en rad nya funktioner som gör det smidigare att skriva och designa innehållet.

När Gutenberg-projektet breddas till att omfatta utformningen av hela webbplatsen behövde man hantera många komplicerade och omfattande problem. WordPress 6.0 är ett bevis på beslutsamheten i WordPress-communityn att gemensamt lösa dessa utmaningar. Tack vare gnenomtänkta uppdateringar av skrivupplevelsen, förbättrade funktioner hos olika block och en ny, intuitivt förståelig stilväljare kan jag med stolthet säga att utvecklingsarbetet för denna utgåva verkligen har förbättrat skrivupplevelsen.

Josepha Haden Chomphosy, vd

På insidan

Markering av flera rader text ur olika block

Förbättrad skrivupplevelse

Det är många förbättringar av skrivupplevelsen, oavsett om du skriver ett helt nytt inlägg eller lägger till nya element på en befintlig sida. Upptäck nya sätt att optimera ditt skapande, bland annat:

 • Det har blivit enklare att kopiera och klistra in text tack vare att man kan markera text som sträcker sig över blockgränser.
 • Skriv två vänsterhakparenteser `[[` (AltGr+”8”) för att snabbt nå en lista med de senaste inläggen och sidorna.
 • Behåll de befintliga stilarna vid vissa konverteringar mellan olika blocktyper, t.ex. från textstycke till kod.
 • När du skapar anpassade knappar kommer nya knappar automatiskt att behålla den anpassade stilen.
 • Gör etikettmoln och ikoner för sociala nätverk än mer tilldragande med hjälp av nya inställningar och reglage och även den nya konturstilen för etikettmoln.
Stilvarianter i temat Twenty Twenty Two

Stilväljare

Nu kan blockteman innehålla flera olika stilvarianter. Detta utökar stilsystemet och möjliggör genvägar till att kunna ändra utseendet och beteendet hos en webbplats inom ett och samma tema. Med blockteman som har stöd för denna funktion kan du nu ändra tillgängliga inställningar, t.ex. typsnittsvikt och stilvarianter, såsom standarduppsättningar för färger. Webbplatsens utseende och känsla kan då ändras med bara några klick.

Väljare för tillgängliga mallar

Fler val mellan mallar

WordPress 6.0 innehåller fem nya mallinställningar för blockteman: författare, datum, kategorier, etikett och taxonomi. Dessa nya mallar innebär större frihet för innehållsskapare. Du kan finjustera dem alla med de verktyg du redan känner till eller med något av de nya alternativen i denna utgåva: 

 • Nu kan man använda utvalda bilder i omslagsblocket.
 • Nya storleksreglage för den utvalda bilden gör det enklare att erhålla önskat utseende.
 • Medan du redigerar en mall, visar snabbinfogaren mönster och malldelar när du befinner dig högst upp eller mellan två block, så att du kan arbeta snabbare och enklare hitta nya layoutmöjligheter.
 • Query-blocket har stöd för filtrering på flera författare, anpassade taxonomier och anpassning av vad som visas när inga inlägg matchar sökningen.
Bläddra bland sidfotsmönster i snabbinfogaren

Inbyggda mönster

Mönster visas nu på fler platser där du kan behöva dem, t.ex. i snabbinfogaren eller när du utformar nytt sidhuvud eller ny sidfot. Om du skapar ett blocktema kan du till och med registrera mönster från mönsterkatalogen i `theme.json` så att du kan ge prioritet åt vissa mönster som kan vara till störst hjälp för dem som använder ditt tema.

Ytterligare designverktyg

För varje version blir designverktygen allt kraftfullare och mer lättförståeliga. Här är några av nyheterna i version 6.0:

 • Ett nytt utförande av färgpaletten ger mer plats över för annat samtidigt som alla tillgängliga alternativ är lätt överstådliga. 
 • Nya reglage för ramar gör det enklare att få till dem exakt som du vill. 
 • Reglage för genomskinlighet hos färger möjliggör än mer kreativa färginställningar.
 • Ta kontroll över mellanrum, marginaler, typografi m.m. för en grupp av block på samma gång, med hjälp av gruppblocket.
 • Växla mellan stapel, rad och gruppera för att placera grupper av block med större frihet i layouten.
 • Funktionen för anpassning av mellanrum i galleriblocket låter dig skapa gallerier med varierande utseende genom att öka avstånden mellan alla bilder eller helt ta bort mellanrummen.
Markera flera block i listvyn

Förbättrad listvy

Nya tangentkommandon låter dig markera flera block i listvyn, ändra dem via massredigering och förflytta dem inom listan. Du kan enkelt öppna och stänga listvyn. Som standard är den stängd, och öppnas automatiskt till det för tillfället markerade blocket när du väljer något block. 

Lås upp ett block i blockets verktygsfält

Reglage för låsning av block

Nu kan du låsa dina block. Välj att inaktivera möjligheten att flytta ett block, ta bort det, eller både-och. Detta underlättar när du levererar ett designprojekt till din beställare. Dina kunder får frihet att vara kreativa utan risken att de kan råka förstöra sin webbplats av misstag.

Högre prestanda med WordPress 6.0

Utgåvan innehåller en rad uppdateringar som förbättrar prestandan hos WordPress. De omfattar olika områden, såsom laddtiden för sidor och inlägg, snabbare svar vid olika databasfrågor, cache-hantering, navigeringsmenyer och så vidare. Gruppen som arbetar med prestandaförbättringar är ett av fokusområdena för utvecklingen av WordPress-kärnan. Du kan läsa mer om vad arbetsgruppen gör via bloggen Making WordPress och taggen #performance.

Förbättrad tillgänglighet i 6.0

Tillgänglighet är en central fråga för WordPress syfte att främja en öppen och välkomnande gemenskap och att stödja alla typer av användning i hela världen. WordPress 6.0 omfattar därför över 50 uppdateringar som specifikt är avsedda att förbättra plattformens tillgänglighet. Du är välkommen att läsa mer om dessa uppdateringar och ta reda på mer om pågående tillgänglighetsprojekt.

Läs mer om WordPress 6.0

Kolla in WordPress 6.0 i arbete! Här är en översiktsvideo som presenterar de största nyheterna i WordPress 6.0.

learn.wordpress.org hittar du korta instruktionsvideor och mycket annat om nya funktioner i WordPress. Du kan även delta i någon interaktiv online-lektion om någo specifik WordPress-fråga.

Utvecklare har nytta av WordPress 6.0 Field Guide. Där finns mängder av detaljerad information för utvecklare till hjälp för dig som bygger med eller utökar möjligheterna i WordPress.

I WordPress 6.0 Release Notes finns mer information om ingående förbättringar och rättade fel, installationsanvisningar, information och mediafiler för utvecklare, listan över bidragsgivare till utgåvan och den kompletta listan över alla förändringar i denna version.

Ledningsgruppen för utgåvan WordPress 6.0

De nedan uppräknade personerna har oförtröttligt arbetat med denna utgåva från början till slut, och även efteråt:

Vi tackar även fler än 500 bidragsgivare

WordPress 6.0 skulle inte ha blivit verklighet utan bidragen från över 500 personer i minst 58 länder. Deras asynkrona samarbete kring hundratals förbättringar och rättelser som resulterat i en stabil utgåva är ett tydligt bevis på vad WordPress-communityn kan åstadkomma.

[wpcredits 6.0]

Inför publiceringsdagen har 76 språkversioner översatt WordPress 6.0 till sina respektive språk till åtminstone 90 procent. Frivilliga översättare fortsätter sitt arbete även efter publiceringsdagen för att fler språkversioner snart ska bli tillgängliga. Vi tackar alla dem som bidrar till att göra WordPress användbart i upp till 205 språkversioner.

Vi sänder också ett stort tack till alla de frivilliga som bidrar i våra supportforum genom att svara på frågor från WordPress-användare i hela världen.

Om du är intresserad av att själv bidra till WordPress är det enkelt att komma igång. Ta reda på mer om de olika grupper som samarbetar för att bygga WordPress studera framtidsplanerna i bloggen för utvecklingen av kärnan.

WordPress syfte och du

WordPress är programvara som är utformad för alla och envar, med betoning på tillgänglighet, prestanda, säkerhet och enkel användning. Projektets filosofi är att utmärkt programvara ska fungera med minsta möjliga konfiguration så att du kan koncentrera dig på att obehindrat berätta din historia eller informera om dina produkter och tjänster. Basprogramvaran i WordPress är enkel och förutsägbar, vilket gör det enkelt för dig att komma igång. Samtidigt erbjuder programvaran kraftfulla funktioner till stöd för tillväxt och framgång.

WordPress vill demokratisera webbpublicering och tror på de friheter öppen källkod innebär. Denna idé stöds av en stor community som samarbetar kring och bidrar till projektet. Denna gemenskap är öppen och inkluderande. Passionen hos våra bidragsgivare driver WordPress till framgångar, vilket i sin tur hjälper dig att uppnå dina målsättningar.

Läs mer om WordPress och hur du kan medverka i samarbetet att bygga framtiden för världens populäraste webbpubliceringsverktyg.


En haiku om utgåvan

Six-point-oh is here
Time to download and upgrade
Let’s pause, celebrate


Enligt W3Techs, 5 maj 2022.

Lämna ett svar