WordPress.org

Nyheter

WordPress 6.4 beta 1 tillgänglig för testning

WordPress 6.4 beta 1 tillgänglig för testning


Nu är den första beta-versionen av WordPress 6.4 klar att ladda hem och testa!

Att det är en beta-versionen av programvaran WordPress innebär att den fortfarande håller på att utvecklas. Därför bör du inte installera, köra eller testa denna WordPress-version i produktionsläge eller på webbplatser som är av stor vikt för din verksamhet. Rekommendationen är att i stället utvärdera Beta 1 på test-server och test-webbplats.

Du kan testa WordPress 6.4 Beta 1 på tre olika sätt:

  1. Med hjälp av ett tillägg: Installera och aktivera tillägget WordPress Beta Tester på en befintlig testwebbplats (I inställningarna behöver du välja kanalen ”Absoluta framkanten” och flödet ”Endast Beta/RC”).
  2. Nedladdning: Hämta zip-filen för beta 1 och installera WordPress med den.
  3. Via kommandorad: Kör följande kommando i WP-CLI:
    wp core update --version=6.4-beta1

För närvarande planeras den slutliga versionen av WordPress 6.4 att publiceras den 7 november 2023. Din hjälp med att testa denna version är avgörande för att vi ska kunna säkerställa att allting i denna utgåva fungerar så bra som möjligt.

För att främa deltagandet och engagemanget från personer i minoriteter inom öppen källkodsprojektet WordPress är projektteamet för WordPress 6.4 sammansatt av volontärer med underrepresenterade könsidentiteter.

Skaffa dig överblick över produktionscykeln för verison 6.4 (på engelska) och läs fördjupad information i bloggen ”Make WordPress Core” (på engelska) genom de inlägg om version 6.4 som kommer att publiceras de närmaste veckorna.

Du kan bidra genom att testa

Att söka efter problem genom att testa är ett mycket viktigt steg i all programvaruutveckling. Det är också ett meningsfullt sätt att bidra för alla intresserade. Man behöver inte ha tidigare erfarenhet eller programmeringskunskaper för att göra nytta. Denna detaljerade handledning (på engelska) visar, steg för steg, hur du kan testa de viktigaste funktionerna i WordPress 6.4.

Om du skulle hitta något problem ber vi dig att rapportera om det i supportforumet Alpha/Beta-testning. Om du inte har något emot att publicera en felrapport med anvisningar för vilka steg en användare behöver utföra för att samma fel ska inträffa får du gärna öppna ett fel-ärende i WordPress Trac. Innan du rapporterar kan du börja med att kolla om felet redan är känt.

Är du intresserad av testning av nya programversioner i allmänhet? Läs om de nya testningsinitiativen i bloggen ”Make Core” (på engelska) och gå med i chattkanalen #core-test channel i Slack-domänen ”Making WordPress”.

Ta reda på mer om alla nyheter i Gutenberg som har kommit sedan WordPress 6.3 publicerades genom att granska inläggen i serien What’s New in Gutenberg (på engelska) för versionerna 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 och 16.7 (denna version är inte publicerad ännu).

WordPress 6.4 Beta 1 innehåller mer än 400 förbättringar och 370 felrättningar för redigeraren samt över 190 ärenden (tickets) för kärnan i WordPress 6.4.

Dubbel ”hittelön” för sårbarheter under beta-perioden

Från publiceringen av Beta 1 och fram till den sista preliminära versionen (release candidate/RC) av varje ny WordPress-version, gäller dubblerade ersättningssummor för rapportering av nya, ännu okända sårbarheter för säkerheten. Följ anvisningarna för ansvarsfull rapportering av sårbarheter enligt beskrivningarna i projektets säkerhetshandledningar och policyer på vår HackerOne-sida (på engelska) och i vår vitbok över säkerhetsfrågor (på engelska).

En förhandstitt på WordPress 6.4

Med WordPress 6.4 välkomnar vi ett nytt, mångsidigt standardtema, får nya funktioner och en lång rad uppdateringar som är utformade för att förbättra din upplevelse av WordPress på flera olika områden, allt från att skriva inlägg och uforma webbplatsen till effektivare arbetsflöden. Samtidigt bygger vi vidare på allt som behövs för fas tre i WordPress utvecklingsplan. De största nyheterna presenterar vi här.

Nytt WordPress-tema: Twenty Twenty-Four

Twenty Twenty-Four är det nya standardtemat för WordPress som kommer att lanseras tillsammans med version 6.4. Temat innehåller en mångsidig uppsättning mallar och mönster, vilket gör att det passar för många olika användningsområden, för såväl entreprenader, småföretag, konstnärer och skribenter, med flera. Twenty Twenty-Four drar även nytta av de allra senaste designverktygen och funktionerna för webbplatsredigering, så att du tack vare flexibiliteten med ”block överallt” får tillgång till i princip obegränsade kreativa möjligheter bara genom några smärre justeringar. Du kan hålla koll på hur temats utveckling fortskrider och rapportera eventuella fel du upptäcker i temats filförvar på GitHub.

Hantera typsnitt för hela webbplatsen

Med version 6.4 får WordPress nya funktioner för hantering av typsnitt:

Typsnittsbiblioteket låter dig hantera webbplatsens alla typsnitt, oberoende av vilket tema som är aktivt, på samma sätt som du hanterar bilder och andra filer i mediakatalogen. Du kan enkelt installera typsnitt från fil eller från Google Fonts och välja vilka du vill aktivera för varje tema. Den nya typsnittshanteraren är ett kraftfullt sätt att styra upp användningen av en central del av webbplatsens design och känsla, utan att du behöver programmera. Tack vare dess utökningsmöjligheter kan anpassade typografikataloger vidga ditt urval av tillgängliga typsnitt.

Å andra sidan ger funktionen Font Face möjilghet att på servernivå generera stilar av typen @font-face och ge stöd för utskrift. Funktionen erbjuder en ny global funktion, wp_print_font_faces(), som bearbetar typsnittsdata som erhållits från stilval i redigeraren eller från webbplatsens aktiva tema.

Obs! Inkluderingen av typsnittsbiblioteket kommer troligen att ske i någon av de senare beta-utgåvorna för WordPress 6.4.

Ny lightbox-funktion för dina bilder

Lyft fram dina bilder interaktivt med hjälp av lightbox-funktionen. Denna nya funktion i WordPress-kärnan blir tillgänglig för bildblock så att bildfiler kan öppnas och zoomas in i ett separat lager ovanför det befintliga sidinnehållet.

Dra nytta av bättre skrivfunktioner

Många förbättringar i version 6.4 är inriktade på att säkerställa en smidig och trevlig skrivmiljö, t.ex. tack vare nya snabbkommandon för tillförlitlig infogning av innehåll från andra källor. Det kommer även att erbjudas ett nytt verktygsfält för blocken Navigation, Lista och Citat, så att blockens inställningar blir lättare att förstå och använda.

Fler designverktyg, större skaparglädje

Nya designverktyg förbättrar den sammanlagda skaparupplevelsen i WordPress, samtidigt som de ger dig bättre kontroll över layout och större flexibilitet. Några av nyheterna är:

Förbättringar som ger smidigare arbetsflöden

I takt med att webbplatsredigeraren får nya funktioner utvecklas även gränssnittet och verktygen som stöder det.

I WordPress 6.3 introducerades kommandopaletten som hjälper dig att utföra olika åtgärder, sökningar och snabbt navigera runt i webbplatsens innehåll och inställningar. Paletten uppdateras en hel del i version 6.4, med förnyad design, nya kommandon för olika blockspecifika åtgärder, samt förbättrad struktur och likformighet för olika åtgärder.

Listvyn är ett hitta rätt bland och arbeta med blocken som din webbplats består av. Denna utgåva innebär förbättringar i gränssnittet och användbarheten så att verktyget blir ännu bättre. Du kan byta namn på gruppblock, se förhandsvisningar av mediafiler för galleri- och bildblock samt skapa en kopia av ett block med ett snabbkommando.

Nyheter avseende mönster

Mönster är centrala för webbplatsredigering, och i den kommande versionen gäller det i ännu högre grad.

I version 6.4 får du bättre möjligheter att organisera dina synkroniserade och osynkroniserade mönster med hjälp av kategorier som en del av skaparprocessen. Kategorierna kan användas för sortering i flödet för infogning så att det blir enklare att hitta och använda mönster. Dessutom kan du smidigt nå alla dina anpassade mönster från en och samma plats, i avsnittet ”mönster” i blockinfogaren. Det innebär att den separata fliken för synkroniserade mönster nu försvinner.

Bland andra förbättringar märks import och export av mönster i JSON-format, vilket säkerställer bakåtkompatibilitet med återanvändbara block och dessutom möjliggör överföring av block mellan olika webbplatser.

Slutligen kommer denna nya utgåva att förbättra kompatibiliteten med klassiska teman genom att bygga vidare på grunden som lades i WordPress 6.3 för att skapa och hantera mönster. En ny flik för mönster i menyn ”utseende” i adminpanelen ger dig tillgång till webbplatsredigerarens gränssnitt för mönsterhantering.

Nyhet: block-hooks

Block-hooks är en ny kraftful funktion som förbättrar utbyggbarheten för blockteman och för detta hämtar inspiration från WordPress välkända koncept hooks. När ett tillägg aktiveras kan det automatiskt infoga block i innehållet, kopplat till något annat block. Exempelvis kan ett block med en gilla-knapp automatiskt läggas in efter blocket för inläggsinnehåll.

Block-hooks vänder sig till utvecklare men gör det möjligt att förbättra användarupplevelsen genom att det blir enklare att använda vissa block och öppnar möjligheter för vidare anpassningar och kontroll över var och hur automatiskt infogade block kan placeras. En ny panel för blockgranskning med rubriken ”tillägg” är utformad så att den tar hänsyn till skaparens önskemål och låter dig lägga till, ta bort eller flytta block-hooks som du vill.

Tillgänglighet

Planen är att WordPress 6.4 kommer att innehålla 70 tillgänglighetsförbättringar, varav 60 stycken finns med i beta-1. Mer märkbara tillgänglighetsförbättringar kring förbättrat användargränssnitt omfattar förbättrad placering av knappar, förbättrad kontext för adminpanelens ”Nytt”-kommandon samt förbättrade meddelanden via syntetiskt tal i webbplatshälsan.

Dessutom ingår felrättningar för redigering av bilder i mediabiblioteket, rapportering av fel på inloggningssidan och inställningen ”no motion” (förbjud rörelse) för GIF-bilder. Orsakerna till några felaktiga varningar i automatiska UI-tester har åtgärdats, och användare som saknar stöd för JavaScript får nu se en direkt länk som uppmanar dem att installera tillägget Classic Editor. Du kan läsa mer om dessa förändringar och andra tillgänglighetsförbättringar i version 6.4 på WordPress Trac.

Prestanda

WordPress 6.4 kommer att innehålla över 100 förbättringar avseende prestanda, bland annat förbättrad prestanda vid inläsning av mallar för blockteman och för klassiska teman; inläsning av skript med de nya strategierna defer” och async” i kärnan, block och teman, samt nya funktioner för optimering av automatiskt inlästa alternativ.

Tänk på att listan över inkluderade funktioner kan komma att ändras innan den slutliga utgåvan är klar.

En haiku för 6.4

Inline fonts, lightbox
Command blocks like CLI
Almost to 6-4

Tack till följande bidragsgivare som samarbetat kring detta inlägg: @meher, @sereedmedia, @meaganhanes, @rmartinezduque, @annezazu, @cbringmann, @flixos90, @richtabor@francina, @joedolson, @priethor, @davidbaumwald, @chanthaboune, @luminuu.

Översatt till svenska av @tobifjellner
Originalartikeln på engelska

Lämna ett svar