WordPress.org

About

Philosophy

Filosofi

Direkt från början

Bra programvara bör fungera med minimal konfiguration och inställningar. WordPress är utformat så att du ska kunna ha en fullt fungerande webbplats på under fem minuter. Det ska inte vara besvärligt att använda standardfunktionerna i WordPress.

Vi arbetar hårt för att se till att varje utgåva motsvarar vår filosofi. Vi frågar efter så få tekniska uppgifter som möjligt under konfigurationsprocessen, samtidigt som vi fullt ut förklarar allt som vi frågar efter.

Design för majoriteten

Många slutanvändare av WordPress är inte tekniskt intresserade. De vet inte vad AJAX är och bryr sig inte heller om vilken version av PHP de använder. Den genomsnittliga WordPress-användaren vill helt enkelt kunna skriva utan problem eller avbrott. Det är dessa användare som vi designar programvaran för, eftersom de i slutändan är de som kommer att spendera mest tid på att använda den på avsett sätt.

Beslut, inte alternativ

När vi fattar beslut är det dessa användare vi tänker på i första hand. Ett bra exempel på detta är val i programvaran. Varje gång du ger en användare ett val ber du dem att fatta ett beslut. När en användare inte bryr sig om eller förstår alternativen leder det i slutändan till frustration. Som utvecklare känner vi ibland att det är bra att erbjuda inställningar för allt, man kan ju aldrig ha för många val, eller hur? I slutändan blir dessa val tekniska val, val som den genomsnittliga slutanvändaren inte har något intresse av. Det är vår plikt som utvecklare att fatta smarta designbeslut och undvika att lägga tyngden av tekniska val på våra slutanvändare.

Rent, avskalat och effektivt

Kärnan i WordPress kommer alltid att tillhandahålla en solid uppsättning grundläggande funktioner. Den är utformad för att vara liten och snabb och kommer alltid att förbli på det sättet. Vi får ständigt frågan ”när kommer funktionen X att byggas in” eller ”varför är inte tillägget X integrerat i kärnan”. Tumregeln är att kärnan ska tillhandahålla funktioner som 80 % eller fler av slutanvändarna faktiskt kommer att uppskatta och använda. Om nästa version av WordPress kommer med en funktion som majoriteten av användarna omedelbart vill stänga av, eller tror att de aldrig kommer att använda, då har vi misslyckats. Om vi håller oss till principen om 80 % bör detta aldrig inträffa.

Vi kan göra så eftersom vi har ett mycket kraftfullt system med teman och tillägg och en fantastisk community av utvecklare. Olika personer har olika behov och redan själva antalet tillägg och teman för WordPress av god kvalitet låter användarna anpassa sina installationer efter eget tycke. Detta ska göra det möjligt för alla användare att hitta återstående 20 % och samla ihop alla WordPress-funktioner de gillar och använder.

Strävan efter enkelhet

Vi är aldrig färdiga med enkelhet. Vi vill göra WordPress enklare att använda med varje ny version. Vi har lyckats bra med detta tidigare. Om du inte tror oss så ta bara en titt på några äldre versioner av WordPress!

I tidigare versioner har vi tagit stora steg för att förbättra användarvänligheten och i slutändan göra saker enklare att förstå. Ett bra exempel på detta är uppdateringar av kärnprogramvaran. Att uppdatera brukade vara en smärtsam manuell uppgift som var alltför besvärlig för många av våra användare. Vi bestämde oss för att fokusera på detta och förenklade det till ett enda klick. Nu kan alla med en WordPress-installation utföra uppgraderingar med ett klick på både WordPress-kärnan och plugins och teman.

Vi älskar att utmana oss själva och underlätta uppgifter på sätt som gynnar användarupplevelsen som helhet i WordPress. Varje version av WordPress ska vara enklare och trevligare än den föregående.

Tidsfrister är inte godtyckliga

Tidsfrister är inte godtyckliga, utan är ett löfte vi ger oss själva och våra användare, och som hjälper oss att tygla de oändliga möjligheterna av saker som skulle kunna ingå i varje utgåva. Vi strävar efter att släppa tre större versioner per år eftersom vi genom försök och misstag har funnit att det är en bra balans mellan att få med coola saker i varje version och inte så mycket att vi till slut förstör mer än vi lägger till.

Väl utformade tidsfrister innebär nästan alltid att man behöver skära bort något från en utgåva. Det är inte dåligt utan just vad tidsfristen hjälper oss med.

Att senarelägga en release för att hinna få med ytterligare en funktion riskerar att bli ett evighetsspel. En gång höll vi på med det i över ett år, och det var inte trevligt för någon.

Ju mer frekventa och regelbundna versionerna är, desto mindre viktigt är det att en viss funktion finns med i just denna version. Om den inte finns med i den här versionen dröjer det bara några månader till nästa. När releaserna blir oförutsägbara, få eller med långa mellanrum ökar pressen på att försöka klämma in ”en funktion till” eftersom det kommer att dröja så länge innan nästa release. Fördröjningar leder till fördröjningar.

Minoriteten som gör sin röst hörd

Det finns en bra tumregel inom internetkulturen som kallas enprocentsregeln. Den säger att ”antalet personer som skapar innehåll på internet utgör ungefär en procent (eller mindre) av de personer som faktiskt tittar på innehållet”.

Så, samtidigt som vi anser att det verkligen är viktigt att lyssna till och besvara dem som ger feedback och säger vad de tycker i våra forum, representerar de bara en mycket liten andel av alla våra slutanvändare. När vi beslutar om hur vi ska göra med framtida versioner av WordPress försöker vi engagera fler av de användare som inte höjer sin röst lika ofta på nätet. Det gör vi genom att träffa och prata med användare på WordCamp-konferenser över hela världen. Det ger oss en mer balanserad förståelse och gör att vi till slut kan fatta de beslut som är bäst för alla och fortsätta utvecklingen.

Vår rättighetsdeklaration

WordPress är licensierat under General Public License (GPLv2 eller senare) som ger fyra grundläggande friheter, och kan betraktas som WordPress ”rättighetsförklaring”:

  • Friheten att köra programmet för vilket ändamål som helst.
  • Friheten att studera hur programmet fungerar och ändra det så att det gör det du önskar.
  • Friheten att distribuera vidare.
  • Friheten att distribuera kopior av din modifierade version till andra.

En del av licenskraven inkluderar att även härledda produkter eller saker som länkar till inbyggda funktioner i WordPress (såsom teman, tillägg m.m.) licensieras under GPL-licensen, så att även användningsfriheten gäller även dessa.

Uppenbarligen finns det människor som försöker frångå dessa ideal och begränsa friheten för sina användare genom att försöka hitta kryphål eller på något sätt kringgå avsikterna med licensen för WordPress, som finns för att garantera fri användning. Vi tror på att vår community i stort kommer att belöna dem som fokuserar på att ge sitt stöd till friheterna i denna licensmodell, snarare än att försöka undgå dem.

WordPress-gemenskapen bör betona att friheterna i GPL bidrar till programvara med hög kvalitet.