Filosofi

Direkt från början

Bra programvara ska fungera med minimal konfiguration och inställningar. WordPress är utformat så att du ska kunna komma igång och allt ska fungera på högst fem minuter. Du ska inte behöva kämpa för att använda standardfunktionerna i WordPress.

Vi arbetar hårt för att se till att varje utgåva motsvarar vår filosofi. Vi frågar efter så få tekniska uppgifter som möjligt under konfigurationsprocessen, samtidigt som vi fullt ut förklarar allt som vi frågar efter.

Utformat för majoriteten

Många slutanvändare av WordPress är inte tekniskt lagda. De vet inte vad AJAX är, och de bryr sig inte om vilken PHP-version de använder. Den genomsnittliga WordPress-användaren vill bara kunna skriva utan problem och avbrott. Det är för dessa användare vi utformar programvaran eftersom det också är de som sedan kommer att använda programvaran just till det den var avsedd för.

Beslut, inte alternativ

När vi fattar beslut är det dessa användare vi tänker på i första hand. Ett utmärkt exempel på detta handlar om alternativ i programvaror. Varje gång du ger en användare en valmöjlighet ber du dem att fatta ett beslut. Om en användare inte bryr sig eller inte förstår alternativen leder detta i slutänden till frustration. För oss utvecklare känns det ibland som om det är bra att skapa valmöjligheter för allt möjligt och man kan ju aldrig ha för många alternativ, eller hur? Till sist blir alla dessa alternativ tekniska frågor som inte intresserar den genomsnittliga användaren. Det är vår plikt som utvecklare att fatta smarta designbeslut och undvika att lägga denna börda av tekniska val på våra slutanvändare.

Rent, avskalat och effektivt

Kärnan i WordPress kommer alltid att erbjuda en stabil lista av grundfunktioner. Den är utformad så att den är avskalad och snabb, och så kommer det alltid att vara. Vi får hela tiden frågor om ”när funktion X kommer att byggas” eller ”varför tillägg X inte är inbyggd i kärnan”. Tumregeln är att kärnan bör innehålla funktioner som 80 % eller fler av slutanvändarna faktiskt kommer att gilla och använda. Om nästa version av WordPress skulle innehålla en funktion som majoriteten av användarna omedelbart vill stänga av eller som de tror att de aldrig kommer att använda så har vi misslyckats. Om vi håller på principen om 80 % bör detta aldrig hända.

Vi kan göra så eftersom vi har ett mycket kraftfullt system med teman och tillägg och en fantastisk community av utvecklare. Olika personer har olika behov och redan själva antalet tillägg och teman för WordPress av god kvalitet låter användarna anpassa sina installationer efter eget tycke. Detta ska göra det möjligt för alla användare att hitta återstående 20 % och samla ihop alla WordPress-funktioner de gillar och använder.

Strävan efter enkelhet

Vi blir aldrig nöjda med enkelhet. Vi vill göra WordPress enklare med varje enskild release. Tidigare har vi lyckats väl med detta och om du inte skulle tro på vårt ord behöver du bara jämföra med några tidigare versioner av WordPress!

I tidigare utgåvor har vi vidtagit stora steg för att underlätta användningen och i slutändan göra saker lättare att förstå. Ett utmärkt exempel på detta är programvaruuppdateringarna i kärnan. Uppdateringar brukade vara en jobbig manuell uppgift som var besvärlig för många av våra användare. Vi beslöt oss för att fokusera på detta och förenklade hela processen till ett enda klick. Nu kan vem som helst som har installerat WordPress uppgradera både WordPress-kärnan, tillägg och teman med ett enda klick.

Vi älskar att utmana oss själva och underlätta uppgifter på sätt som gynnar användarupplevelsen som helhet i WordPress. Varje version av WordPress ska vara enklare och trevligare än den föregående.

Tidsfrister är inte slumpmässiga

Tidsfrister är inte slumpmässiga. De är ett löfte vi ger till oss själva och våra användare, vilket hjälper till att tygla oss själva i den ändlösa massa av möjligheter som skulle kunna ingå i varje utgåva. Vi försöker släppa tre huvudversioner per år eftersom vi av erfarenhet har kommit fram till att det ger en god balans mellan att få in intressanta saker i varje utgåva, samtidigt som vi inte förstör mer än vi lägger till.

Väl valda tidsfrister innebär nästan alltid att man kapar bort något från en utgåva. Det är inte oönskat, utan något tidsfristerna är tänkta att hjälpa till med.

Valet att senarelägga en release för att vänta in en viss funktion är ett sätt att gå vilse. En gång gjorde vi det i över ett år, vilket inte var trevligt för någon av de inblandade.

Ju oftare det finns regelbundna utgåvor, desto mindre viktigt är det att enviss funktion finns med i just den aktuella utgåvan. Om man inte hinner komma med i den aktuella utgåvan så är det bara några månader till nästa utgåva. Om utgåvorna blir svårare att förutsäga eller om det är länge mellan dem ökar det trycket för att pressa in den där extra funktionen eftersom det är så långt till nästa utgåva. Förseningar leder till förseningar.

Minoriteten som gör sin röst hörd

Det finns en bra tumregel inom internet-kultur som kallas enprocents-regeln. Den innebär att ”antalet personer som skapa innehåll på internet representerar cirka 1 % (eller mindre) av de personer som faktiskt ser samma innehåll”.

Så, samtidigt som vi anser att det verkligen är viktigt att lyssna till och besvara dem som ger feedback och säger vad de tycker i våra forum, representerar de bara en mycket liten andel av alla våra slutanvändare. När vi beslutar om hur vi ska göra med framtida versioner av WordPress försöker vi engagera fler av de användare som inte höjer sin röst lika ofta på nätet. Det gör vi genom att träffa och prata med användare på WordCamp-konferenser över hela världen. Det ger oss en mer balanserad förståelse och gör att vi till slut kan fatta de beslut som är bäst för alla och fortsätta utvecklingen.

Vår rättighetsdeklaration

WordPress licensiera under General Public License (GPLv2 eller senare) vilket ger fyra friheter, betrakta detta som ”rättighetsdeklarationen” för WordPress:

  • Friheten att köra programmet för vilket ändamål som helst.
  • Friheten att studera hur programmet fungerar och ändra det så att det gör det du önskar.
  • Friheten att distribuera vidare.
  • Friheten att distribuera kopior av din modifierade version till andra.

En del av licenskraven inkluderar att även härledda produkter eller saker som länkar till inbyggda funktioner i WordPress (såsom teman, tillägg m.m.) licensieras under GPL-licensen, så att även användningsfriheten gäller även dessa.

Uppenbarligen finns det människor som försöker frångå dessa ideal och begränsa friheten för sina användare genom att försöka hitta kryphål eller på något sätt kringgå avsikterna med licensen för WordPress, som finns för att garantera fri användning. Vi tror på att vår community i stort kommer att belöna dem som fokuserar på att ge sitt stöd till friheterna i denna licensmodell, snarare än att försöka undgå dem.

WordPress-gemenskapen bör betona att friheterna i GPL bidrar till programvara med hög kvalitet.