WordPress.org

Om…

Integritet

Integritetspolicy

WordPress.org:s-webbplatser (kollektivt ”WordPress.org” i detta dokument) avser de webbplatser som finns på WordPress.org, WordPress.net, WordCamp.org, BuddyPress.org, bbPress.org och andra relaterade domäner och underdomäner till dessa. Denna sekretesspolicy beskriver hur WordPress.org använder och skyddar all information som du ger oss. Vi är fast beslutna att se till att din integritet skyddas. Om du förser oss med personlig information via WordPress.org kan du vara säker på att den endast kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy.

Webbplatsbesökare

Som de flesta webbplatsoperatörer samlar WordPress.org in ej-personidentifierande information av den typ som webbläsare och servrar vanligtvis gör tillgängliga, till exempel webbläsartyp, språkval, hänvisande webbplats samt datum och tid för varje besökares begäran. WordPress.orgs syfte med att samla in ej-personidentifierande information är att bättre förstå hur WordPress.org:s besökare använder webbplatsen. Från tid till annan kan WordPress.org publicera ej-personidentifierande information i aggregerad form, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av webbplatsen.

WordPress.org samlar även in information som eventuellt kan identifiera vissa personer, såsom IP-adresser (internet protocol). Dock använder inte WordPress.org denna information till att identifiera besökare och lämnar inte heller ut informationen till andra med undantag för enligt de omständigheter webbplatsen använder och lämnar ut personligt identifierande information enligt beskrivningen nedan.

Insamling av personligt identifierande information

Vissa besökare till WordPress.org väljer att interagera med WordPress.org på sätt som kräver att WordPress.org samlar personligt identifierande information. Mängden och typen av information som WordPress.org samlar in beror på interaktionens art. Till exempel ber vi besökare som använder vårt forum att uppge ett användarnamn och en e-postadress.

I varje fall samlar WordPress.org in sådan information endast i den utsträckning som är nödvändig eller lämplig för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med WordPress.org. WordPress.org avslöjar inte personligt identifierande information annat än vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att tillhandahålla personligt identifierande information, med förbehållet att det kan hindra dem från att delta i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter, t.ex. att köpa en WordCamp-biljett.

All information som samlas in på WordPress.org kommer att hanteras enligt lagstiftningen i GDPR.

Skydd av viss personligt identifierande information

WordPress.org avslöjar potentiellt personuppgifter personligt identifierande information endast till de projektadministratörer, anställda, entreprenörer och anslutna organisationer som (i) behöver känna till denna information för att behandla den på WordPress.orgs vägnar eller för att utföra tjänster tillgängliga via WordPress.org, och (ii) som har kommit överens om att inte avslöja denna för andra. Några av dessa anställda, entreprenörer och anslutna organisationer kan vara belägna utanför ditt hemland. Genom att använda WordPress.org samtycker du till överföringen av sådan information till dem.

WordPress.org kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personidentifierande och personidentifierande information till någon. Utöver de projektadministratörer, anställda, entreprenörer och samverkande organisationer enligt ovanstående beskrivning röjer WordPress.org potentiellt personidentifierande och personidentifierande information endast när detta krävs i lag, om du ger tillåtelse till att din information delas eller när WordPress.org i god tro anser att röjande är lämpligt för att skydda tillgångar eller rättigheter för WordPress.org, tredje part eller allmänheten.

Om du är en registrerad användare av en WordPress.org webbplats och har angett din e-postadress, kan WordPress.org ibland skicka ett e-postmeddelande till dig för att berätta om nya funktioner, begära din feedback, eller bara hålla dig uppdaterad om vad som händer med WordPress.org och våra produkter. Vi använder främst vår blogg för att kommunicera denna typ av information, så vi förväntar oss att hålla denna typ av e-post till ett minimum.

Om du skickar en begäran till oss (till exempel ett e-postmeddelande om support, via någon av våra mekanismer för återkoppling) förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss förtydliga eller besvara din begäran eller för att hjälpa oss ge support till andra användare. WordPress.org vidtar alla åtgärder som är rimligen nödvändiga för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, modifiering eller förstörelse av information som potentiellt är personidentifierande eller som är personidentifierande.

Användning av personuppgifter

Vi använder informationen du tillhandahåller när du registrerar ett konto, deltar i våra evenemang, tar emot nyhetsbrev, använder vissa andra tjänster eller deltar på något annat sätt i öppenkällkodsprojektet WordPress.

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte har fått ditt tillstånd eller är tvungna att göra detta enligt lag.

Ibland skulle vi via e-post vilja skicka marknadskommunikation till dig som kan intressera dig. Om du samtyckt till marknadsmaterial kan du tacka nej senare.

Du har rätt att när som helst stoppa oss från att kontakta dig i marknadsföringssyfte. Om du inte längre vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte klickar du på länken för att avsluta prenumerationen längst ned i e-postmeddelandet.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi förlitar oss på en eller flera av följande villkor för bearbetning:

 • vårt legitima intresse för att effektivt kunna leverera information och tjänster till dig,
 • uttryckligt samtycke från dig,
 • lagkrav.

Åtkomst till data

Du har rätt att begära en kopia av den information vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla dina personuppgifter ber vid dig följa instruktionerna i slutet av detta avsnitt.

Alla uppgifter som erhållits från deltagare i WordCamp kan ses och ändras av deltagaren med hjälp av en URL med åtkomstkod som skickas via e-post för att bekräfta lyckat biljettköp.

Användarkonton på WordPress.org kan redigeras enligt följande steg:

 1. Besök https://login.wordpress.org/ och ange ditt användarnamn och lösenord.
 2. Du skickas vidare till https://profiles.wordpress.org/ditt_användaranamn.
 3. Klicka på länken ”Redigera” intill ditt användarnamn.

Utför följande steg om du vill be om åtkomst till uppgifterna i ditt konto:

 1. Besök https://wordpress.org/about/privacy/data-export-request/.
 2. Ange din e-postadress.
 3. Klicka på ”Acceptera deklarationen och begär export”.

Obs: Om du har ett WP.org-konto rekommenderar vi att du loggar in innan du skickar in din begäran så att ditt konto kan kopplas till begäran.

Bevarande av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter i våra system så länge vi behöver för öppenkällkodsprojektet WordPress och de program som stöder WordPress.org. Vi behåller kontaktinformation (såsom information om utskickslistor) tills en användare avslutar prenumerationen eller begär att vi ska ta bort informationen från våra produktionssystem. Om du väljer att avsluta prenumerationen på en utskickslista kanske vi behåller viss begränsad information om dig för att kunna utföra din begäran.

WordPress.org kommer inte att radera personuppgifter från loggar och register som behövs för drift, utveckling och arkivering av öppnekällkodsprojektet WordPress.

WordPress.org ska behålla uppgifter om deltagare i WordCamp i 3 år för att bättre kunna studera och främja tillväxten av vår community, och därefter radera kompletterande uppgifter som samlats in via registreringsförfarandet. Deltagarnas namn och e-postadresser kommer att sparas utan tidsgräns, för att vi ska kunna reagera på rapporter om brott mot uppförandekoden.

På WordCamp.org-webbplatser raderas bankuppgifter/finansiella uppgifter som samlats in som en del av en begäran om återbetalning från WordCamp.org 7 dagar efter att begäran markerats som betald. Anledningen till lagringsperioden på 7 dagar är att förhindra att arrangörer måste ange sina bankuppgifter igen om en överföring misslyckas eller om en betalning markerades som ”Betald” av misstag. Fakturor och kvitton relaterade till WordCamps utgifter sparas i 7 år efter kalenderårets revision, enligt instruktioner från våra finansiella konsulter (revisorer och bokföringspersonal).

När radering begärs eller krävs av annat skäl kommer vi att anonymisera uppgifterna om den registrerade och/eller ta bort deras uppgifter från publikt åtkomliga webbplatser om radering av uppgifterna skulle kunna skada väsentliga system eller de loggar och register som behövs för att driva, utveckla eller hantera arkivuppgifter för öppenkodsprojektet WordPress.

Om du vill begära att ditt konto och dess tillhörande data raderas ber vi dig göra följande:

 1. Gå till https://wordpress.org/about/privacy/data-erasure-request/.
 2. Ange din e-postadress.
 3. Klicka på ”Acceptera deklarationen och begär permanent radering av kontot”.

Obs: Om du har ett WP.org-konto rekommenderar vi att du loggar in innan du skickar in din begäran så att ditt konto kan kopplas till begäran.

Rättigheter i förhållande till din information

Du kan ha vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen kring de personuppgifter vi har om dig. Bland annat kan du ha rätt att:

 • begära en kopia på de personuppgifter vi har om dig,
 • begära att vi uppdaterar de personuppgifter vi har om dig eller självständigt korrigera personuppgifter du tror är felaktiga eller ofullständiga,
 • begära att vi raderar personuppgifter som vi har om dig från aktiva system, eller begränsa det sätt på vilket vi använder sådana personuppgifter (för information om radering från arkiv, se avsnittet ”Bevarande av personuppgifter”);
 • motsätta dig behandling av dina personuppgifter, och/eller
 • återkalla ditt samtycke att behandla dina personuppgifter (i den mån sådan behandling baseras på ditt samtycke och samtycke är den enda tillåtna basen för behandlingen).

Om du vill utöva dessa rättigheter du har eller vill förstå om dessa rättigheter gäller dig ber vi dig följa instruktionerna i slutet av denna integritetspolicy.

Tredjepartslänkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part som inte står under vår kontroll. När du följer en länk och lämnar information till en tredjepartswebbplats, var medveten om att vi inte är ansvariga för de uppgifter som lämnas till den tredje parten. Denna sekretesspolicy avser endast de webbplatser som anges i början av detta dokument, så när du besöker andra webbplatser, även om du klickar på en länk som publiceras på WordPress.org, bör du läsa deras egna sekretesspolicyer.

Aggregerad statistik

WordPress.org kan samla in statistik om besökarnas beteende på dess webbplatser. Till exempel kan WordPress.org visa hur många gånger en viss version av WordPress laddades ner eller rapportera om vilka tillägg som är populärast, baserat på data som samlats in av api.wordpress.org, en webbtjänst som används av WordPress-installationer för att hitta nya versioner av WordPress och tillägg. WordPress.org avslöjar dock inte personligt identifierande information utöver vad som beskrivs i denna policy.

Cookie-filer

Dessutom samlas information om hur du använder vår webbplats in automatiskt med hjälp av ”cookies”. Cookies är textfiler som placeras på din dator för att samla in standardiserad internetlogginformation och information om besökarnas beteende. Denna information används för att spåra besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om webbplatsens aktivitet.

Vår cookiepolicy innehåller mer information om vilka cookies som samlas in på WordPress.org.

Ändringar av integritetspolicy

Även om de flesta ändringar sannolikt kommer att vara mindre, kan WordPress.org ändra sin integritetspolicy från tid till annan, och efter WordPress.orgs eget gottfinnande. WordPress.org uppmuntrar besökare att regelbundet kontrollera denna sida avseende eventuella ändringar av sekretesspolicyn. Din fortsatta användning av denna webbplats efter någon ändring i denna sekretesspolicy kommer att utgöra ditt godkännande av sådan ändring.

Kontakt

Observera att vi inte kan tillhandahålla hjälp eller information om andra webbplatser. Det gäller även webbplatser som använder den öppna programvaran WordPress men inte befinner sig på våra servrar.

Vi föreslår att du i stället tar direkt kontakt med webbplatsens ägare eller författare. Du kan hitta mer information om webbplatsens värd eller domänregistrator med hjälp av följande verktyg:

Kontakta oss om du har några frågor om vår integritetspolicy eller den information vi har om dig genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@wordpress.org.

”Creative Commons”-licens