Sekretesspolicy

Webbplatserna hos WordPress.org (gemensamt betecknade ”WordPress.org” i detta dokument) avser de webbplatser som finna på WordPress.org, WordPress.net, WordCamp.org, BuddyPress.org, bbPress.org och andra tillhörande domäner och subdomäner.

Webbplatsbesökare

På samma sätt som de flesta webbplatsvärdar samlar WordPress.org in information som inte är personligt identifierbar av det slag som webbläsarprogram och servrar normalt gör tillgänglig, såsom typen av webbläsare, inställningar om önskat språk, refererande webbsida samt datum och tid för varje besökares begäran. Syftet hos WordPress.org med insamlingen av ej personligt identierbar information är att bättre förstå hur besökarna till WordPress.org använder dess webbplats. Från tid till annan kan WordPress.org publicera sammanfattad ej personligt identifierbar information, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av dess webbplats.

WordPress.org samlar även in information som eventuellt kan identifiera vissa personer, såsom IP-adresser (internet protocol). Dock använder inte WordPress.org denna information till att identifiera besökare och lämnar inte heller ut informationen till andra med undantag för enligt de omständigheter webbplatsen använder och lämnar ut personligt identifierande information enligt beskrivningen nedan.

Insamling av personligt identifierande information

Vissa besökare på WordPress.org väljer att interagera med WordPress.org på sätt som kräver att WordPress.org samlar in personligt identifierande information. Omfattningen och typen av information som WordPress.org samlar in beror på vilken typ av interaktion det rör sig om. Till exempel ber vi besökare som använder våra forum att uppge ett användarnamn och e-postadress. I vart fall samlar WordPress.org in endast sådan information som är nödvändig och lämplig för att fullgöra besökarens interaktion med WordPress.org. WordPress.org lämnar inte ut personligt identifierande information, med undantag för vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att uppge personligt identifierande information, dock med begränsningen att detta kan begränsa besökarens möjlighet att utföra vissa åtgärder på webbplatsen.

Aggregerad statistik

WordPress.org kan samla in statistik om besökarnas beteende på dess webbplatser. Till exempel kan WordPress.org avslöja hur många nedladdningar som skett av en viss version eller berätta vilka tillägg som är populärast, baserat på kontrollerna från api.wordpress.org, en webbtjänst som utnyttjas av WordPress-installationer för att kontrollera om nya versioner av WordPress och tillägg är tillgängliga. Men WordPress.org avslöjar inte personligt identifierande information utöver vad som beskrivs nedan.

Skydd av vissa personuppgifter

WordPress.org avslöjar potentiellt personligt identifierande och personuppgifter endast till dem av sina anställda, entreprenörer och anslutna organisationer som (i) behöver denna information för att kunna bearbeta uppgifter för WordPress.org räkning eller för att tillhandahålla tjänster som är tillgängliga på WordPress.org, och (ii) som har accepterat att inte avslöja informationen för andra. Några av dessa anställda, entreprenörer och anknutna organisationer kan befinna sig utanför ditt hemland. Genom att använda WordPress.org godkänner du att denna information överförs till dem. WordPress.org kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personligt identifierande information eller personuppgifter till någon utomstående. Förutom till anställda, entreprenörer och associerade organisationer kan WordPress.org avslöja eventuellt personligt identifierande information och personuppgifter endast när så krävs enligt lag, eller när WordPress.org i god tro anser att sådant avslöjande är rimligt nödvändigt för att skydda egendom eller rättigheter som tillhör WordPress.org, tredje part eller allmänheten i stort. Om du är registrerad användare av en WordPress.org-webbplats och har uppgett din e-postadress kan WordPress.org ibland skicka e-post för att berätta om nya funktioner, be om din feedback eller helt enkelt hålla dig uppdaterad med vad som händer med WordPress.org och våra produkter. Vi använder främst vår blogg för att kommunicera denna typ av information, så vi räknar med att hålla denna typ av e-postmeddelanden på en minimal nivå. Om du skickar oss en förfrågan (till exempel via ett supportmeddelande eller via någon av våra feedbackmekanismer), förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss att klargöra eller svara på din begäran eller hjälpa oss att stödja andra användare. WordPress.org vidtar alla åtgärder som är rimligt nödvändiga för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, ändring eller förstörelse av eventuellt personligt identifierande information och personuppgfter.

Cookie-filer

En cookie är en sträng som innehåller information som en webbplats sparar i en besökares dator och som besökarens dator skickar till webbplatsen varje gång besökaren återkommer. WordPress.org använder cookie-filer för att hjälpa WordPress.org att känna igen och spåra besökare, analysera hur de använder WordPress.org och spara deras inställningar för hur de vill att deras åtkomst till webbplatsen ska fungera. Besökare till WordPress.org som inte vill att någon cookie sparas på deras dator bör ställa in sitt webbläsarprogram på att inte acceptera cookie-filer innan de använder webbplatserna hos WordPress.org, med den nackdelen att vissa funktioner hos webbplatserna på WordPress.org kanske inte fungerar korrekt utan stödet från cookie-filer.

Förändringar i sekretesspolicy

Även om de flesta ändringar troligen kommer att vara av mindre omfattning kan WordPress.org ändra sin sekretesspolicy från tid till annan helt enligt eget gottfinnande. WordPress.org uppmuntrar sina besökare att regelbundet besöka denna sida för att få information om eventuella ändringar dess sekretesspolicy. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att sekretesspolicyn har ändrats innebär att du godkänner denna ändring.

Creative Commons License