Arktis

Yup’ik bor på Alaskas sydöstra kust. De är kända för att designa och skapa vackra snidade masker.

Subarktisk

Kulturer i det inre av Alaska och Kanada som bor söder av polcirkeln kallas ofta subarktiska infödda.

Nordvästkusten

Haida är kända för att använda en skifferart som heter Argillite för att snida invecklade bilder av den naturliga och den andliga världen.