Bild och citat på en bakgrund

Även den bittraste frukt innehåller socker.

– Terry a O’Neal

De träd som växer långsammast bär de bästa frukterna.

– Molière