Admin and Site Enhancements (ASE)

Beskrivning

Admin and Site Enhancements (ASE) gör det enkelt att förbättra olika administrativa arbetsflöden och aspekter av webbplatsen och ersätter flera olika tillägg som gör samma saker.

Pro version med livstidslicens (LTD) är tillgånglig via www.wpase.com.

Kolla när Ferdy Korpershoek detaljerat går genom ASE v6.2.5.

Kolla när David McCan demonstrerar ASE Pro v6.2.6.

Se fler video recensioner >>

Vad andra användare säger

”ASE ersätter lätt ett dussin eller fler tillägg jag installerar i varje webbprojekt. Supersmidigt och enkelt att använda.” ~NetzzJD

”Jag köpte livstidslicensen och blev väldigt imponerad av kvaliteten, och gratisversionen ersätter SÅ många andra tillägg. ÄLSKAR DETTA!” ~Jacob Wonder

”ASE är en fantastisk tillägg! Sparar tid och pengar. Tack!” ~Iulian Baciu

Se fler recensioner >>

FUNKTIONALITET & MODULER

Totalt 63 moduler
:
54 kostnadsfria moduler (varav 24 kan utökas med Pro-funktionalitet) | 8 Pro-moduler

Se all funktionalitet >>

Innehållshantering

 • [ASE Pro] Anpassade inläggstyper: Registrera och redigera anpassade inläggstyper, taxonomier, fältgrupper och alternativsidor som fungerar med Bricks, Breakdance, Oxygen och Elementor. Detta kan ses som ett alternativ för ACF Pro, Meta Box, Toolset och JetEngine.
 • Kopiering av innehåll: Kopiera sidor, inlägg och CPT:er med ett enkelt klick. ASE Pro möjliggör att tillåta kopiering av innehåll baserat på användarroller och inläggstyp, samt ger möjlighet att välja plats för kopieringslänken.
 • Innehållsordning. Anpassa ordning av olika posttyper som är hierarkiska eller stödjer sidattribut i wp-admin. ASE Pro möjliggör att anpassa ordningen av posttyper som är icke-hierarkiska och inte stödjer sidattribut, inklusive media/bilagor. Det möjliggör även att växla taxonomitermer och/eller utdrag på ordningssidan samt att tillämpa den anpassade ordningen på frontenden.
 • [ASE Pro] Ordning för termer: Aktivera anpassad ordning av termer från olika taxonomier i wp-admin och för besökare.
 • [ASE Pro] Mediekategorier: Lägg till kategorier för mediebiblioteket och aktivera kategorisering av medieobjekt genom att dra-och-släpp.
 • Ersättning av media: Byt enkelt ut vilken typ av mediefil som helst utan att befintliga länkar bryts. ASE Pro tillåter även att medier byts ut från mediabibliotekets rutnätsvy.
 • SVG-uppladdning: Tillåt vissa eller alla användarroller att ladda upp SVG-filer, vilka därefter rensas för att upprätthålla säkerheten.
 • AVIF-uppladdning. Aktivera uppladdning av AVIF-filer till mediebiblioteket.
 • Externa permlänkar: Tillåt att sidor, inlägg och/eller anpassade inläggstyper att ha permalänkar som leder till externa webbadresser.
 • Öppna alla externa länkar i ny flik: Tvinga alla länkar till externa webbplatser att öppnas i en ny webbläsarflik genom att lägga till attributet target=”_blank”.
 • Tillåt anpassade menyval i navigationsmenyer att öppnas i ny flik: Tillåt anpassade menyval i navigationsmenyer att ha länkar som öppnas i en ny webbläsarflik med genom att lägga till attributet target=”_blank”.
 • Automatisk publicering av inlägg som missat schemalagd publicering: Publicera inlägg av alla typer som markerats med ”missad schemaläggning” vid besök till webbplatsen.

Administratörsgränssnitt

 • Rensa Adminfältet: Ta bort olika standardelement från adminfältet. ASE Pro möjliggör borttagning av menyval och objekt, som lagts till av andra plugins, från adminfältet.
 • Dölj administrativa meddelanden: Rensa upp i admin-sidorna genom att flytta meddelanden till en separat panel som lätt kan nås via admin-fältet. ASE Pro gör det möjligt att även dölja meddelanden för icke-administratörer.
 • Inaktivera widgets i administratörspanelen: Städa och snabba upp administratörspanelen genom att helt inaktivera vissa eller alla widgets.
 • Dölj Admin-fältet: Dölj admin-fältet för besökare baserat på användarroller. ASE Pro möjliggör även att admin-fältet döljs i adminpanelen baserat på användarroller.
 • Breddare adminmeny: Gör adminmenyn bredare för att bättre rymma menyval med långa titlar.
 • Organisera adminmenyn: Anpassa ordningen på menyval, ändra titlar eller göm vissa menyval. ASE Pro möjliggör att alltid dölja menyval baserat på användarroller, samt att anpassa ordningen även för menyvalen i undermenyer.
 • [ASE Pro] Hantera kolumner i adminstratörspanelen: Hantera och organisera kolumner i listor för sidor, inlägg och anpassade inläggstyper i administratörspanelen. Stöder för närvarande anpassade fält för ASE, ACF och Meta Box.
 • Aktivera anpassade filter för taxonomier: Visa ytterligare filter i listtabeller för hierarkiska, anpassade taxonomier. ASE Pro lägger till funktionalitet för att visa filter även för icke-hierarkiska taxonomier.
 • Förbättra listtabeller: Öka användbarheten hos listningsidorna för olika inläggstyper genom att lägga till/ta bort kolumner och element, t.ex. utvald bild, utdrag och ID-kolumner.
 • Diverse förbättringar av admingränssnittet: Diverse, mindre förbättringar för olika delar av admingränssnittet.

  • Oändlig skroll i mediebiblioteket: Återaktivera oändlig skroll i rutvyn för mediebiblioteket.
  • Visa aktiva tillägg först: Visa aktiva tillägg överst på listan över installerade tillägg.
  • [ASE Pro] Bevara taxonomihierarkin: Bevara den visuella hierarkin för taxonomitermer i den klassiska redigeraren.
  • [ASE Pro] Aktivera kolumninställningar för instrumentpanelen: Aktivera manuella inställningar av kolumnlayout för instrumentpanelen i skärmalternativ, välj mellan 1 till 4 kolumner.
 • Anpassa sidfotstexten i administrationspanelen: Anpassa texten längst ned på wp-admin-sidorna. ASE Pro möjliggör att ladda upp eller infoga media i sidfoten.

Logga in/ut

 • Ändra URL för inloggning: Gör URL:en för inloggning mer minnesvärd och säker genom att anpassa den. ASE Pro lägger till kompatibilitet med inloggningsprocessen genom WooCommerce-kassan, samt att anpassa 404-omdirigering för standard URL:er för inlogging.
 • Inloggnings ID: Begränsa inloggning till att endast fungera med användarnamn eller e-postadress.
 • [ASE Pro] Anpassa inloggningssidan. Anpassa enkelt designen på inloggningssidan.
 • Webbplatsidentitet på inloggningssidan: Ersätt standard WordPress-logotypen som länkar till wordpress.org med webbplatsens ikon och URL på inloggningssidan.
 • Menyval för att logga in/ut. Aktivera logga in, logga ut och dynamiskt menyval for inlogging/utloggning att lägga till i valfri meny.
 • Kolumn för senaste inloggning. Logga när användare på webbplatsen senast loggade in och visa datum och tid i användarlistan. ASE Pro möjliggör att sortera raderna baserat på värdena i kolumnen.
 • Omdirigera efter inloggning/utloggning: Anpassa omdirigerings-URL för alla eller vissa användarroller efter inloggning/utloggning.

Anpassad kod

 • [ASE Pro] Hantering av anpassade kodsnuttar: Lägg till och hantera CSS/SCSS, JS, HTML och PHP-kodsnuttar för att modifiera din webbplats innehåll, design, beteende och funktionalitet på ett smidigt sätt.
 • Anpassa CSS och styling för admindelen.
 • Anpassa CSS och styling för besökare.
 • Infoga kod i <head>, <body> och <footer>: Infoga smidigt <meta>, <link>, <script> och <style>-taggar för spårning, analys, etc.
 • Anpassa klasser på body-taggen.
 • Hantera innehållet i ads.txt och app-ads.txt.
 • Hantera innehållet i robots.txt.

Inaktivera komponenter

 • Inaktivera Gutenberg: Inaktivera Gutenberg blockredigeraren för vissa eller alla tillämpliga inläggstyper. Alternativt inaktivera blockresurser för besökare. ASE Pro lägger till funktionalitet för att inaktivera endast för vissa inläggstyper.
 • Inaktivera kommentarer: Inaktivera kommentarer för vissa eller alla inläggstyper som är publika. ASE Pro lägger till funktionalitet för att inaktivera kommentarer för endast vissa inläggstyper.
 • Inaktivera REST API. Inaktivera åtkomst till REST API för icke-autentiserade användare samt ta bort URL:er från <head>-sektionen, HTTP-huvuden och WP RSD-endpunkt.
 • Inaktivera flöden: Inaktivera alla RSS-, Atom- och RDF-flöden.
 • Inaktivera alla uppdateringar: Inaktivera helt och hållet alla manuella och automatiska uppdateringar för WordPress kärna, teman och tillägg. Kommer även att inaktivera uppdateringskontroller, aviseringar och e-postmeddelanden.
 • Inaktivera mindre komponenter: Förhindra mindre komponenter från att köras eller laddas. t.ex. generator <meta> taggen, versionsnummer, Windows Live Writer (WLW) manifest <link> tagg, Really Simple Discovery (RSD) <link> tagg, WordPress kortlänk <link> tagg i <head>, samt dashicons CSS och JS filer, emoji-stöd, jQuery Migrate och blockbaserade widgets inställningspanel.

Säkerhet

 • Begränsa inloggningsförsök: Förhindra brute force-attacker genom att begränsa antalet misslyckade inloggningsförsök per IP-adress. ASE Pro ger möjlighet att tillåta vissa IP addresser, vilket även är användbart för att släppa förbi användare som blivit blockerade.
 • Förvräng slugger för författare: Förvräng offentligt exponerade URL:er till författarsidor som visar användarslugger eller användarnamn.
 • Förvräng e-postadress: Förvärng e-postadresser för att förhindra att spambotar samlar in dem. ASE Pro möjliggör förvrängning av mailto-länkar samt automatisk förvrängning av e-postadresser som är del av innehållet i inlägg.
 • Inaktivera XML-RPC: Skydda din webbplats mot bruteforce-, DOS- och DDOS-attacker som sker via XML-RPC. Inaktiverar också trackbacks och pingbacks.

Optimeringar

 • Bilduppladdningskontroll: Ändra storleken på nyligen uppladdade, stora bilder till mindre dimensioner och radera ursprungligen uppladdade filer. BMP-filer och icke-transparenta PNG-filer kommer att konverteras till JPG-filer och skalas ner till mindre dimensioner. ASE Pro möjliggör även konvertering till WebP med anpassad konverteringskvalitet.
 • Revisionskontroll. Förhindra att databasen blir onödigt stor genom att begränsa antalet tidigare versioner som får sparas för vissa eller alla inlägg, vars typ har stöd för revisioner.
 • Heartbeat-kontroll: Ändra intervallet för WordPress heartbeat API eller inaktivera helt på administrationsidor, sidor för skapande/redigering av inlägg och/eller för besökare.

Verktyg

 • E-postleverans. Anpassa avsändarnamn och e-post address. Vid behov kan extern SMTP-tjänst ställas in för att säkerställa att aviseringar och transaktionsmeddelanden från din webbplats levereras till mottagarnas inkorgar. ASE Pro lägger till möjligheten att ange ett anpassat svarsnamn och e-postadress.
 • [ASE Pro] Lokal användaravatar: Aktivera användning av vilken bild som helst från WordPress mediebiblioteket som användaravatar.
 • Flera samtidiga användarroller: Aktivera tilldelning av flera roller vid registrering samt redigering av användarkonton.
 • Panel för bildstorlekar: Visa en panel med alla tillgängliga bildstorlekar, inklusive länkar, när en bild visas i mediebiblioteket. ASE Pro lägger till en knapp för att enkelt kopiera bildens URL.
 • Visa admin som roll: Visa admin-sidor och webbplatsen (inloggad) som en användare utan administratörsrättigheter.
 • Password Protection. Password-protect the entire site to hide the content from public view and search engine bots / crawlers. ASE Pro adds IP whitelisting and bypassing via URL parameter, and also applies design elements from the Login Page Customizer module.
 • Maintenance Mode. Show a simple maintenance message. ASE Pro adds option to set custom page and browser tab title, use WYSIWYG editor, use pattern, image, solid color background, apply custom CSS, and also add the option to use an existing page created with the block / classic editor or a page builder as the maintenance page.
 • Omdirigera 404: Utför 301 (permanent) omdirigering till startsidan för alla sidor med 404 (inte funna). ASE Pro lägger till inställningar för att anpassa URL för omdirigering.
 • Visa systemöversikt. Visa webbserverprogramvara, PHP-version, databasprogramvara och serverns IP-adress i widgeten ”Översikt”. ASE Pro visar även mängden utrymme som tas upp av webbplatsen, databasen och rot-, wp-content-, tillägg-, teman- och uppladdningsmapparna.
 • Synlighetsstatus för sökmotorer. Visa status i adminfältet och adminmeddelande när sökmotorer avråds från att indexera webbplatsen. ASE Pro lägger till ett sätt att förhindra att utvecklings- och staging-sajter har sökmotorsynlighet aktiverad.

Se all funktionalitet >>

ASE Pro

Livstidslicens (LTD) är tillgänglig via www.wpase.com.

Skärmdumpar

 • Innehållshantering
 • Administratörsgränssnitt
 • Logga in | Logga ut
 • Anpassad kod
 • Inaktivera komponenter
 • Säkerhet
 • Optimeringar
 • Verktyg
 • Modul för organisering av adminmenyn
 • Modul för e-postleverans

Vanliga frågor

Hur återställer jag inställningarna/konfigurationen av ASE?

Om du av någon anledning behöver ta bort ASE och återställa inställningarna/konfigurationen, följ dessa steg:

 1. Logga på din webbplats via FTP och radera mappen för ASE tilläget, /wp-content/plugins/admin-site-enhancements/
 2. Logga in på din webbplats via standard-URL: /wp-admin/ eller /wp-login.php
 3. Installera SQL Buddy-tillägget, öppna det och klicka på tabellen wp_options.
 4. Använd den lilla filterikonen på raden högst upp i wp_options-tabellen och filtrera efter ”option_name” => ”innehåller” => ”admin_site_enhancements”. 3 rader bör visas. Klicka på varje rad och klicka sedan på ”Radera” ikonen i det nedre högra hörnet.
 5. Installera om och omkonfigurera ASE vid behov.

Du kan hoppa över steg 1 och 2 om du fortfarande har tillgång till din wp-admin-panel.

Recensioner

15 juni 2024 2 svar
The plugin has been an absolute lifesaver and a must have all-in-one plugin for managing many basic features! Instead of 5 or more plugins I can have only one that does it all. Any issues have been resolved quickly. Thank you! 🙂
8 juni 2024
We all know that too many plugins can be a problem on a WordPress site (well, I know it is about the quality of the plugins as well as quantity, but…) ASE is a brilliant way of resolving this as it does the work of many stand alone plugins. I am really impressed by the upgrade to the Pro account. So much that I got the lifetime for all three of my blogs.
Läs alla 218 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”Admin and Site Enhancements (ASE)” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”Admin and Site Enhancements (ASE)” har översatts till 15 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”Admin and Site Enhancements (ASE)” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

Admin and Site Enhancements (ASE) v1.0.0 släpptes den 17 oktober 2022. Sedan dess har tillägget haft 70 punktutgåvor (t.ex. 1.1.0) och 102 rättelse-utgåvor (t.ex. 4.9.1).

Varje punktutgåva motsvarar vanligtvis tillägget av en ny modul/funktion. Varje modul/funktion motsvarar vanligtvis ett (eller flera) tillägg för enskilda ändamål. Varje patchutgåva innehåller vanligtvis en eller flera buggfixar eller förbättringar av befintliga moduler/funktioner.

Uppgradera till ASE Pro nu. Livstidslicens (LTD) tillgänglig.

7.0.3 (2024.06.10) – ASE Free and Pro

 • [IMPROVED in Pro] Utilities >> Maintenance Mode:

  • Added an option to use an existing page created with the block / classic editor or with a page builder as the maintenance page. Props to Ignazio D.M., @pyoil, Michael M., Antoine L. and Melissa I. for suggesting this feature.
  • Added pattern as background option like in the Login Page Customizer module.
 • [IMPROVED in Pro] Utilities >> Password Protection: automatically applies design elements from the Login Page Customizer module when it’s enabled. This includes the login form background and the page background.

 • [IMPROVED in Pro] Log In | Log Out >> Login Page Customizer: make subfields line up on the same row on the Login Page Background section when ’Custom’ is selected. Make two more strings translatable. Props to Hoang N.Q. for pointing them out.

 • [IMPROVED in Free and Pro] Log In | Log Oot >> Change Login URL: when logged-in, opening default /wp-login.php will now redirect to /wp-admin/ (Dashboard).

 • [FIXED in Pro] Admin Interface >> Admin Menu Organizer: fixed an issue where new separators could not be added in certain scenarios. Props to Mike D. for reporting the issue. Also fixed an issue where the organizer is broken when WP 2FA plugin is active. Props to Batist L. for reporting the issue.

 • [FIXED in Pro] Custom Code >> Code Snippets Manager: fixed an issue where repeated entries mentioning this module were created in WooCommerce ’plugin-woocommerce’ error log. Props to Thanos K., Susanne R., KathArt I., Anthony V., Morten P., Gerhard R. and Paul O. for reporting the issue.

 • [FIXED in Free and Pro] ASE Settings:

 • [TRANSLATION] Norwegian and Czech translation added (complete). ASE is now translated into 17 languages:

  • Kinesiska (Kina): ASE Free och Pro (slutförda). Tack till @bricksvip.
  • Portugisiska (Brasilien): ASE Free och Pro (slutförda). Tack till Dennis F..
  • Ungerska: ASE Free och Pro (slutförda). Tack till R. József G..
  • Vietnamesiska: ASE Free och Pro (slutförda). Tack till Hoang N.Q..
  • Italienska: ASE Free och Pro (slutförda). Tack till Fabio P. med flera.
  • Nederländska: ASE Free (slutförd) | ASE Pro (delvis). Tack till Toine R och Peter S. med flera.
  • Koreanska: ASE Free och Pro (slutförd). Tack till @chazmlab.
  • Tyska (Formell): ASE Free och Pro (slutförda). Tack till @markussss med flera.
  • Franska: ASE Free och Pro (avslutade). Tack till Stéphan G., @jeanfrancoisdelvin, @srossignol, @lucashw, @skippy43, @anlip, @agencefacton, @injsbx med flera.
  • Polska: ASE Free och Pro (slutförda). Tack till @kosmity och Dariusz Z..
  • Norwegian: ASE Free and Pro (completed). Props to Alf O.F..
  • Czech: ASE Free and Pro (completed). Props to Jan S..
  • Portugisiska (Portugal): ASE Free (slutförd) | ASE Pro (delvis). Tack till Ricardo C..
  • Ukrainska: ASE Free (slutförd) | ASE Pro (delvis). Tack till Irina.
  • Urdu: ASE Free (avslutad) | ASE Pro (delvis). Tack till Ayyaz A..
  • Svenska: ASE Free (slutförd) | ASE Pro (delvis). Tack till Robert M. och Tor-Bjorn F..
  • Danska: ASE Free (slutförd) | ASE Pro (delvis). Tack till Morten E.L., Helgi P. och Kurt M.A..
  • Översättningsuppdateringar: lagt till nya/förbättrade översättningar för:
  • ASE Free: Danish, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese, French.
  • ASE Pro: Hungarian, Italian, Dutch, Vietnamese, French.
  • Fler strängar har blivit internationaliserade. @Översättare, besök gärna respektive projekts sidor för Free och Pro-versionerna för att översätta de nya strängarna, om ni inte redan har gjort det.
  • Intresserad av att hjälpa till eller förbättra översättningen? Besök https://translate.wpase.com för mer information.

Se hela ändringsloggen >>