Cyr-To-Lat

Beskrivning

Konverterar kyrilliska tecken i sluggar för inlägg, sidor och termer till latinska bokstäver. Användbart för att skapa URL:er som går att läsa.

Funktioner

 • The only plugin with fully editable transliteration table. Allows to add/remove and edit pairs like ’Я’ => ’Ya’, or even ’Пиво’ => ’Beer’
 • Konvertera godtyckligt antal befintliga sluggar för inlägg, sidor och termer i bakgrundsprocesser
 • Behåller integriteten med befintliga permalänkar för inlägg och sidor
 • Translittererar filnamn på bilagor
 • The plugin supports Russian, Belorussian, Ukrainian, Bulgarian, Macedonian, Serbian, Greek, Armenian, Georgian, Kazakh, Hebrew, and Chinese characters
 • Has many advantages over similar plugins
 • Officially compatible with WPML

Baseras på det ursprungliga tillägget Rus-To-Lat av Anton Skorobogatov.

Sponsrat av Blackfire.

Support för tillägget

Skärmdumpar

 • Tables settings page
 • Converter settings page
 • Block editor with transliterated slug
 • WPML-certifikat

Installation

 1. Ladda upp mappen cyr2lat till katalogen /wp-content/plugins/.
 2. Aktivera tillägget via menyn ”Tillägg” i WordPress.

Vanliga frågor

Hur anger jag mina egna regler för teckenkonvertering?

Lägg till följande kod i filen functions.php för ditt tema:

/**
 * Modify conversion table.
 *
 * @param array $table Conversion table.
 *
 * @return array
 */
function my_ctl_table( $table ) {
  $table['Ъ'] = 'U';
  $table['ъ'] = 'u';

  return $table;
}
add_filter( 'ctl_table', 'my_ctl_table' );

How can I redefine non-standard locale?

For instance, if your non-standard locale is uk_UA, you can redefine it to uk by adding the following code to your theme’s function.php file:

/**
 * Use non-standard locale.
 *
 * @param string $locale Current locale.
 *
 * @return string
 */
function my_ctl_locale( $locale ) {
  if ( 'uk_UA' === $locale ) {
    return 'uk';
  }

  return $locale;
}
add_filter( 'ctl_locale', 'my_ctl_locale' );

How can I define my own transliteration of titles?

Add similar code to your theme’s functions.php file:

/**
 * Filter title before sanitizing.
 *
 * @param string|false $result Sanitized title.
 * @param string    $title Title.
 *
 * @return string|false
 */
function my_ctl_pre_sanitize_title( $result, $title ) {
  if ( 'пиво' === $title ) {
    return 'beer';
  }

  return $result;
}
add_filter( 'ctl_pre_sanitize_title', 10, 2 );

How can I define my own transliteration of filenames?

Add similar code to your theme’s functions.php file:

/**
 * Filter filename before sanitizing.
 *
 * @param string|false $result  Sanitized filename.
 * @param string    $filename Title.
 *
 * @return string|false
 */
function my_ctl_pre_sanitize_filename( $result, $filename ) {
  if ( 'пиво' === $filename ) {
    return 'beer';
  }

  return $result;
}
add_filter( 'ctl_pre_sanitize_filename', 10, 2 );

How can I allow the plugin to work on the frontend?

Add the following code to your plugin’s (or mu-plugin’s) main file. This code won’t work being added to a theme’s functions.php file.

/**
 * Filter status allowed Cyr To Lat plugin to work.
 *
 * @param bool $allowed
 *
 * @return bool
 */
function my_ctl_allow( bool $allowed ): bool {
  $uri = isset( $_SERVER['REQUEST_URI'] ) ?
    sanitize_url( wp_unslash( $_SERVER['REQUEST_URI'] ) ) :
    '';

  if ( 0 === strpos( $uri, '/divi-comments' ) ) {
    return true;
  }

  return $allowed;
}

add_filter( 'ctl_allow', 'my_ctl_allow' );

How can I limit post types for background conversion?

Add similar code to your theme’s functions.php file:

/**
 * Filter post types allowed for background conversion.
 *
 * @param array $post_types Allowed post types.
 *
 * @return array
 */
function my_ctl_post_types( $post_types ) {
  return [
    'post'     => 'post',
    'page'     => 'page',
    'attachment'  => 'attachment',
    'product'    => 'product',
    'nav_menu_item' => 'nav_menu_item',
  ];
}
add_filter( 'ctl_post_types', 'my_ctl_post_types' );

How can I convert many posts/terms using wp-cli?

Use the following command in the console:

wp cyr2lat regenerate [--post_type=<post_type>] [--post_status=<post_status>]

Där
-post_type är en lista med inläggstyper,
-post_status är en lista med inläggsstatusar.

How can I regenerate thumbnails safely?

Regeneration of thumbnails with the command wp media regenerate can break links in old posts as file names become transliterated.

För att undvika detta, inaktivera cyr2lat-tillägget under regenereringen:

wp media regenerate --skip-plugins=cyr2lat

Kan jag bidra?

Ja, det kan du!

Recensioner

12 februari 2024 1 svar
С последним обновлением стали корректно работать ранее созданные атрибуты, раньше после выгрузки отключал плагин, сейчас работает как надо. Спасибо!
15 oktober 2023 3 svar
Плагин отличный (6.0.5), транслитерировал урлы (слаги для продвинутых) записей, страниц и меню и всего остального.Обратите внимание, что транслитерацию урлов всех меток (/tag/) и категорий (/category/) он тоже сделает, а в настройках нет отдельных пунктов отвечающих за метки и категории.
17 maj 2023 2 svar
После обновления WordPress перестал выполняться запрос к базе данных , т.е. просто ничего не выдавало. я обновила все плагины , в том числе и Cyr2Lat. проблема не решилась. На хостинге проверили БД, ошибок не было. Меня спас тестовый аналогичный сайт, на котором WP был обновлен, но все работало хорошо. и вот там после обновления вашего плагина, картина с запросом повторилась, т.е не работал запрос к БД у меня была старая версия 5.3.0. после отката на нее, запрос отрабатывает отлично.
2 maj 2023 4 svar
Українська транслітерація не відповідає постанові Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55, яка визначає стандарт для транслітерації української мови, треба вручну виправляти.
Läs alla 93 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”Cyr-To-Lat” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”Cyr-To-Lat” har översatts till 9 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”Cyr-To-Lat” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

6.1.0 (09.03.2024)

 • Tested with WordPress 6.5.
 • Tested with WooCommerce 8.6.
 • Fixed error on System Info tab when post types or post statuses are not set.

6.0.8 (14.02.2024)

 • Improved detection of the Gutenberg editor.
 • Fixed processing of product attributes.

6.0.7 (11.02.2024)

 • Tested with WooCommerce 8.5.
 • Added redirect from the cyrillic post title when creating a new post.
 • Added description of post types and post statuses on the Converter page.
 • Fixed displaying all file descriptions in the Theme Editor in the current locale.
 • Fixed PHP warning in SettingsBase.
 • Fixed output of variable product attributes.

6.0.6 (14.01.2024)

 • Tested with WordPress 6.4.
 • Tested with WooCommerce 8.4.
 • Tested with PHP 8.3.
 • Fixed documentation on ctl_allow filter.
 • Fixed improper display of the ”rate plugin” message on options.php.

6.0.5 (09.10.2023)

 • Fixed displaying file descriptions in the Theme Editor; now in the current locale.

6.0.4 (23.09.2023)

 • Fixed disappeared file descriptions on the Theme File Editor page.

6.0.3 (29.07.2023)

 • Fixed the fatal error with Jetpack sync.

6.0.2 (26.07.2023)

 • Fixed fatal error in admin_footer_text().

6.0.1 (26.07.2023)

 • Fixed the fatal error on the System Info page with empty options.

6.0.0 (26.07.2023)

 • Dropped support of PHP 5.6. The Minimum required PHP version is 7.0 now.
 • Tested with WordPress 6.3.
 • Tested with WooCommerce 7.9.
 • Added System Info tab.
 • Added filter ’ctl_allow’
 • Fixed console error when saving table data.
 • Fixed the current table setting on the Tables page with WPML.

See changelog for all versions.