disable-gutenberg-classic-editor

Beskrivning

Detta tillägg är inaktiverat sedan 7 december 2021 och är inte längre tillgängligt för nedladdning. Denna stängning är permanent.

Recensioner

Detta tillägg har inga recensioner.

Bidragsgivare och utvecklare

”Simply Disable Gutenberg Classic Editor” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer