disable-gutenberg-classic-editor

Beskrivning

Detta tillägg är inaktiverat sedan 7 december 2021 och är inte längre tillgängligt för nedladdning. Denna stängning är permanent. Orsak: Säkerhetsproblem.

Recensioner

Detta tillägg har inga recensioner.

Bidragsgivare och utvecklare

”Simply Disable Gutenberg Classic Editor” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer