disable-gutenberg-classic-editor

Detta tillägg är inaktiverat sedan 7 december 2021 och är inte längre tillgängligt för nedladdning. Denna stängning är permanent. Orsak: Säkerhetsproblem.

Statistik

Aktiva versioner

Nedladdningar per dag

Tillväxt av aktiva installationer

Historik för nedladdningar