enable-svg-webp-ico-upload

Detta tillägg är inaktiverat sedan 1 augusti 2022 och är inte längre tillgängligt för nedladdning. Denna stängning är tillfällig, i väntan på en full granskning.

Statistik

Aktiva versioner

Nedladdningar per dag

Tillväxt av aktiva installationer

Historik för nedladdningar