G-SMTP

Beskrivning

G-SMTP är ett nästa Generations SMTP-tillägg som är byggt för att hålla. Detta är ett tillägg som hjälper dig att skicka e-post via SMTP, och enbart det.

Alla SMTP-inställningarna sätts upp som konstanter i wp-config.php, vilket gör tillägget stabilt eftersom det inte behöver förlita sig på databasen för att e-posten ska levereras.

Skärmdumpar

  • Översikt över inställningssidan där du kan bekräfta anslutningen
  • Konfigurationssida där du kan generera konstanter att lägga in i wp-config.php

Installation

  1. Installera tillägget antingen genom din webbläsare i WordPress adminpanel eller manuellt via SFTP/FTP.
  2. Aktivera tillägget
  3. Sätt upp konstanterna i wp-config.php enligt beskrivningen nedan eller använd konfigurationssidan under Inställningar > G-SMTP > Konfiguration för att generera dem
  4. Testa inställningarna genom att gå till Inställningar > G-SMTP och skicka ett testmail

Konstanter

Detta är baskonstanterna som krävs för att pluginet ska fungera:

define( 'G_SMTP_ENABLED', true );
define( 'G_SMTP_HOST', 'my-smtp-host.com' );
define( 'G_SMTP_PORT', 25 );

Nedan hittar du information om de olika konstanterna som är tillgängliga:

Aktiverat/inaktiverat (obligatoriskt)
Detta ställer in om SMTP-anslutningen ska vara aktiverad eller ej. Det kan användas för felsökning och ska lämnas som true/påslaget generellt sett.

define( 'G_SMTP_ENABLED', true );

Värdnamn (obligatoriskt)
Här fyller du i vilken domän/IP-adress som SMTP-tjänsten driftas på.

define( 'G_SMTP_HOST', 'my-smtp-host.com' );

Port (obligatoriskt)
Här fyller du i vilken port SMTP-tjänsten driftas på. Generellt sett används port 25 (okrypterat), 465 (SSL) samt 587.

define( 'G_SMTP_PORT', 25 );

Kryptering (valfritt)
Detta ställer in om en krypterad anslutning ska användas vid anslutning till SMTP-tjänsten. Normalt sett ska du fylla i ssl om porten är 465, tls om porten är 587 och lämna tomt om porten är 25.

// TLS connections (port 587)
define( 'G_SMTP_ENCRYPTION', 'tls' );

// SSL connections (port 465)
define( 'G_SMTP_ENCRYPTION', 'ssl' );

Användarnamn och lösenord (valfritt)
Om SMTP-tjänsten kräver inloggning behöver du fylla i användarnamn och lösenord.

define( 'G_SMTP_USER', 'username' );
define( 'G_SMTP_PASSWORD', 'password123' );

Avsändare, namn och e-postadress (valfritt)
Om du vill skriva över avsändarens namn och e-postadress kan du fylla i dessa inställningar.

define( 'G_SMTP_FROM_NAME', 'Sender name' );
define( 'G_SMTP_FROM_ADDRESS', 'sender@sender.com' );

Detta skriver över standardinställningarna, om tillägg har andra inställningar så kommer de att användas istället.

Om du vill att namn och e-postadress alltid ska skrivas över så kan du använda denna inställning:

define( 'G_SMTP_FORCE_FROM', true );

Recensioner

Detta tillägg har inga recensioner.

Bidragsgivare och utvecklare

”G-SMTP” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”G-SMTP” har översatts till 3 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”G-SMTP” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

1.1.2

  • Testad med WordPress 6.0.

1.1.1

  • Change to G_SMTP_USER from G_SMTP_USERNAME when generating config through the wizard

1.1.0

  • La till möjligheten att generera konfiguration för wp-config.php på inställningssidan.

1.0.0

  • Första versionen.