groupdocs-annotation-for-dot-net-html5-document-annotation

Beskrivning

Detta tillägg är inaktiverat sedan 26 oktober 2022 och är inte längre tillgängligt för nedladdning. Denna stängning är tillfällig, i väntan på en full granskning.

Recensioner

Detta tillägg har inga recensioner.

Bidragsgivare och utvecklare

”GroupDocs.Annotation for .NET | HTML5 Document Annotation” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer