groupdocs-documents-annotation

Beskrivning

Detta tillägg är inaktiverat sedan 26 oktober 2022 och är inte längre tillgängligt för nedladdning. Denna stängning är tillfällig, i väntan på en full granskning.

Recensioner

Detta tillägg har inga recensioner.

Bidragsgivare och utvecklare

”GroupDocs.Annotation for Cloud” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer