job-manager

Detta tillägg är inaktiverat sedan 13 oktober 2021 och är inte längre tillgängligt för nedladdning. Denna stängning är tillfällig, i väntan på en full granskning.

Statistik

Aktiva versioner

Nedladdningar per dag

Tillväxt av aktiva installationer

Historik för nedladdningar