WordPress.org

Plugin Directory

Contact Form Plugin by Likeable Forms | Form Builder Software for People.

likeable-forms

Beskrivning

Detta tillägg är inaktiverat sedan 29 april 2024 och är inte längre tillgängligt för nedladdning. Denna stängning är permanent. Orsak: På begäran från upphovsman.

Recensioner

Detta tillägg har inga recensioner.

Bidragsgivare och utvecklare

”Contact Form Plugin by Likeable Forms | Form Builder Software for People.” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer