WordPress.org

Plugin Directory

Contact Form Plugin by Likeable Forms | Form Builder Software for People.

Detta tillägg är inaktiverat sedan 29 april 2024 och är inte längre tillgängligt för nedladdning. Denna stängning är permanent. Orsak: På begäran från upphovsman.

Statistik

Aktiva versioner

Nedladdningar per dag

Historik för nedladdningar