miniorange-openid-connect-client

Beskrivning

Detta tillägg är inaktiverat sedan 25 december 2022 och är inte längre tillgängligt för nedladdning. Denna stängning är permanent.

Recensioner

Detta tillägg har inga recensioner.

Bidragsgivare och utvecklare

”WordPress OpenID Connect Client” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer