Det här tillägget har inte testats med någon av de 3 senaste huvudversionerna av WordPress. Det kanske inte längre underhålls och kan ha kompatibilitetsproblem när det används tillsammans med nyare versioner av WordPress.

MJIONG WP-TOC

Beskrivning

This is actually not a brand new plug-in, but based on the Table of Contents Plus improvements. Since the original plug-in has not been updated for a long time, I would like to continue to improve this plug-in. The original code has not changed, just added some new code:

1, the original features are retained
2, new page scrolling monitor, automatic link article directory highlighting

这其实不是一个全新的插件,而是基于Table of Contents Plus改进的,由于原插件已经很久没更新了,所以想继续改进这个插件。原来的代码没有改动,只是新增加了一些代码:

1、原有的功能都保留
2、新增页面滚动监听,自动链接文章目录高亮显示

Skärmdumpar

  • Admin settings
  • Previous presentation

Installation

To install the automatically:

Through WordPress admin, use the menu: Plugin > Add new
Search for MJIONG WP-TOC
Click on install then click activate link

To install the plugin manually:

Download and unzip the plugin mjiong-wp-toc.zip
Upload the /wp-speed-of-light directory to /wp-content/plugins/
Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Vanliga frågor

The original problem

https://cn.wordpress.org/plugins/table-of-contents-plus/

New issues

http://mjiong.com/archives/18069.html

Recensioner

Detta tillägg har inga recensioner.

Bidragsgivare och utvecklare

”MJIONG WP-TOC” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”MJIONG WP-TOC” har översatts till 1 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”MJIONG WP-TOC” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

1.new page scrolling monitor, automatic link article directory highlighting