Detta tillägg är inaktiverat sedan 23 februari 2024 och är inte längre tillgängligt för nedladdning. Denna stängning är tillfällig, i väntan på en full granskning.

myshopkit-popup-smartbar-slidein

Recensioner

Detta tillägg har inga recensioner.

Bidragsgivare och utvecklare

”WooCommerce Coupon Popup, SmartBar, Slide In | MyShopKit” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer