QR Code Tag for WC order emails, POS receipt emails, PDF invoices, PDF packing slips, Blog posts, Custom post types and Pages (from goaskle.com)

Statistik

Aktiva versioner

Nedladdningar per dag

Historik för nedladdningar


Avancerade inställningar

Denna sektion är endast avsedd för avancerade användare och utvecklare. De finns här för testnings- och utbildningsändamål.