ReOrder Post Within Categories

Beskrivning

ReOrder Post Within Categories is used to sort posts (and custom post type) in any custom order by drag & drop interface.
It works with a selected category, each category can have different order of same post.

Tack till

Nikita Spivak för översättning till ryska.
Tor-Bjorn Fjellner för översättning till svenska och korrigering av i18n.

Skärmdumpar

 • Inställningar för tilläggets sida
 • Ändra ordningen på dina inlägg via ett gränssnitt med dra och släpp

Installation

 1. Upload the ’reorder-posts-within-categories’ folder to the ’/wp-content/plugins/’ directory
 2. Activate the plugin through the ’Plugins’ menu in WordPress
 3. Go to the settings page to activate sorting for each categories you choose.

Vanliga frågor

Modify the reorder category query

A filter allows you to hook into the query of the posts before your reorder them in the dashboard. This is useful is you want to order parent terms posts and not children. WP post category query by default include post from children terms, which will show up in the order list. So by excluding them you are able to order only the posts of parent terms,

add_filter('reorder_post_within_category_query_args', 'exclude_children');
function exclude_children($args) {
  $args['tax_query'][0]['include_children']=false;
  return $args;
}
Jag vill sortera inlägg enligt icke-hierarkiska taxonomier (etiketter)

Som standard låter tillägget dig sordera inlägg endast inom hierarkiska taxonomier (kategorier). Detta görs för att undvika okontrollerad sorteringsordning då sortering enligt både etiketter och kategorier kan leda till att användare försöker att sortera ett inlägg enligt båda ordningarna, vilket skulle kunna leda till situationer som tilläggets upphovsman inte testat. Därför bör du vara försiktig om du aktiverar denna funktion i din functions.php,

add_filter('reorder_post_within_categories_and_tags', '__return__true');

Ha i åtanke att du nu kommer att betrakta Sidor som en inläggstyp du kan sortera om, genom att välja inläggstyper som inte har några kategorier kopplade till dem.

Jag vill att vissa roller ska kunna eller inte kunna sortera om inlägg

Från version 1.3.0 har ett nytt filter lagts till som ger dig just denna möjlighet. Se till att de returnerar en giltig behörighet,

add_filter('reorder_post_within_categories_capability', 'enable_editors', 10,2);
function enable_editors($capability, $post_type){
  //you can filter based on the post type
  if('my-users-posts' == $post_type){
    $capability = 'publish_posts'; //Author role.
  }
  return $capability;
}

om en okänd behörighet returneras kommer tillägget att använda standardvärdet ’manage_categories’, vilket är en behörighet som en administratör har.

Jag avinstallerar detta tillägg. Hur avlägsnar jag informationen i den anpassade tabellen?

Nu kan du flagga att den anpassade sql-tabellen ska tas bort när tillägget inaktiveras i din adminpanel med hjälp av följande filter,
add_filter(’reorder_post_within_categories_delete_custom_table’, ’__return__true’)
Observera att detta filter körs när du inaktiverar tillägget i adminpanelen. Du behöver därför se till att tillägget är aktiverat när du ställer in filtret.

Recensioner

12 mars, 2019
Using the Avada theme, I tried to use it to reorganize my Portfolio posts. It was clunky on the reorder page in that, if I added a post to a category, I had to completely leave this page and come back in to see the new post in the reorder list (reloading the page didn't work and there's no save/update button to force a reload either). The real issue is though when using the Portfolio Fusion element on a page that displays more than one category, it worked for the first category displayed but destroyed the formatting in weird ways of the other category. I spent about an hour playing with it trying to get it to work before giving up as the results were constantly inconsistent. Perhaps it works well with other themes but not good for my purposes.
9 mars, 2018
I had a problem with my cache. Sorry to complain before. It's ok.
11 januari, 2018
I am so happy right now. This plugin gave me exactly what I was hoping, simple and does what it says it will do. Cheers to the developer!
Läs alla 40 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”ReOrder Post Within Categories” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”ReOrder Post Within Categories” har översatts till 7 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”ReOrder Post Within Categories” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

1.8.1

 • Rättelser av engelska

1.8.0

 • I18N: Ändrat språket i översättningsbara strängar till en_US. Kommentarer i koden är fortfarande på franska.

1.7.0

 • lagt till länk till inlägg i adminpanelens sorteringslista.

1.6.0

 • lagt till filter för termdatabasfråga
  ’reorder_post_within_category_taxonomy_term_query_args’

1.5.0

 • rättat fel kring behörigheter.
 • lagt till filter för att ta bort en anpassade SQL-tabell i samband med avinstallation.

1.4.1

 • korrigerat text-domain för att hantera tillägget via translate.wordpress.org.

1.4.0

 • lagt till rysk version.
  =1.3.0=
 • lagt till filter för ändrad behörighet för åtkomst till undermenyn för sortering av inlägg.
  =1.2.3=
 • felrättning

1.2.2

 • förbättrat hur man väljer anpassade inläggstyper i inställningarna
 • lagt till filter ’reorder_post_within_categories_and_tags’

1.2.1

 • added filter ’reorder_post_within_category_query_args’

1.2

 • cleaned up, included better messages to ensure settings are saved after activation, else order menu is not shown
 • fixed a small bug

1.1.7

 • Bug fix to allow plugin to work with WP multisite network installation.
 • enable editor role access to re-order menu
 • fixed some languages translation issues

1.1.6

 • Important bug fix (See https://wordpress.org/support/topic/updating-a-post-removes-it-from-the-custom-order). Thanks to Faison for this fix

1.1.5

 • Add DE_de language

1.1.4

 • Correct minor bug

1.1.3

 • Add spanish translations. Special thanks to David Bravo for this !

1.1.2

 • Add a plugin URI

1.1.1

 • Bug Correction when a post is saving

1.1

 • Change version number

1.0

 • Minor Correction

0.1

 • First commit; Initial version