s3cloud

Beskrivning

Detta tillägg är inaktiverat sedan 19 maj 2024 och är inte längre tillgängligt för nedladdning. Denna stängning är tillfällig, i väntan på en full granskning.

Recensioner

Detta tillägg har inga recensioner.

Bidragsgivare och utvecklare

”s3 Contabo Object Storage Cloud File Manager” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer