Access Keys

Add Access Keys to Category and Page navigation menus to make your website far more…


Aaron Harun 90+ aktiva installationer Testat med 2.5 Uppdaterat för 16 år sedan

Accessibility Access Keys

Lets a WordPress administrator create an maintain site-wide access keys for easy navigation.


AccessibleFuture.org 80+ aktiva installationer Testat med 3.7.41 Uppdaterat för 10 år sedan