SEO Optimized Images

Tillägget SEO Optimized Images låter dig dynamiskt lägga in SEO-anpassade attribut för ”alt” och ”title”…


priyanshu.mittal 10 000+ aktiva installationer Testat med 5.5.11 Uppdaterat för 2 år sedan

WP Auto Alt Image Tag

(PHP Way) This plugin insert to html missing image alt tags/attributes based on each attachment…


Kamer DINC 80+ aktiva installationer Testat med 5.7.0 Uppdaterat för 2 år sedan

Alt Attribute Audit

Displays a list of images in the media library without alt text, and an admin…


Matt Bevilacqua Färre än 10 aktiva installationer Testat med 5.4.12 Uppdaterat för 3 år sedan