de_DE

Replace Non-ASCII characters for installs, that set the german language as primary language.


Frank Bültge 1 000+ aktiva installationer Testat med 5.4.7 Uppdaterat för 1 år sedan

WP Figlet

WP Figlet allows you to draw ASCII art in your posts and page source.


Vladimir Prelovac Färre än 10 aktiva installationer Testat med 4.2.30 Uppdaterat för 7 år sedan

Stylish Smilies

Stylish Smilies adds CSS classes to text-based emoticons.


Joe Anzalone Färre än 10 aktiva installationer Testat med 3.4.2 Uppdaterat för 9 år sedan

Asciify

Detta tillägg skapar textbaserade bilder för uppladdade bilagor.


Cyclonecode Färre än 10 aktiva installationer Testat med 4.9.18 Uppdaterat för 4 år sedan