BBP Auto-Close Topics

BBP Auto-Close Topics will automatically close bbPress topics after an admin-specified time period.


Brandon Allen 20+ aktiva installationer Testat med 4.2.32 Uppdaterat för 7 år sedan