Posts Order

Order posts separately for each terms and taxonomies


WPSmartLab 1 000+ aktiva installationer Testat med 6.1.6 Uppdaterat för 1 år sedan

Loft PostReorder

An easy to use plugin to reorder your posts on the Category Archive pages.


Loft.Ocean Färre än 10 aktiva installationer Testat med 5.0.21 Uppdaterat för 5 år sedan