Easy Telegram Connector

Easy Telegram Connector Plugin does exactly what it’s name implies – it connects your Wordpress…


Tessella Design Studio Färre än 10 aktiva installationer Testat med 4.9.25 Uppdaterat för 5 år sedan

GW CF7 Modal

Plugin to show Contact Form 7 in modal.


Darko Gerguric Färre än 10 aktiva installationer Testat med 5.4.15 Uppdaterat för 4 år sedan

Leaf CRM

Leaf CRM streamlines lead capture and management from Facebook, TikTok, Instagram, Google, enhancing sales team…


Leaf CRM Team Färre än 10 aktiva installationer Testat med 6.2.4 Uppdaterat för 7 månader sedan

CF7 Optimizer

Removes js, css and ajax behaviors from Contact Form 7 that may slow the site


Five Studio Färre än 10 aktiva installationer Testat med 5.8.9 Uppdaterat för 3 år sedan

Yonox CF7 DB

Yonox CF7 DB save form submissions to the database from Contact Form 7 Plugin.


Yonox Färre än 10 aktiva installationer Testat med 5.2.20 Uppdaterat för 4 år sedan