Better Anchor Links

Creates anchor links to heading tags in the content and displays automatically at the top…


Luděk Melichar 1 000+ aktiva installationer Testat med 4.1.35 Uppdaterat för 7 år sedan

Add Anchor Links

Creates anchor links to heading tags in the content of selected posts, just like Github…


Karolína Vyskočilová 1 000+ aktiva installationer Testat med 6.0 Uppdaterat för 1 månad sedan

Auto Anchor List

Creates anchor links to heading tags in the content and displays automatically at the top…


MindWireMedia 80+ aktiva installationer Uppdaterat för 13 år sedan

Content Links Modifier

Use Content Links Modifier plugin and automatically add link target=“_blank” to open content links in…


AWD Team 10+ aktiva installationer Testat med 4.0.35 Uppdaterat för 8 år sedan