Image Rotation Fixer

Automatically fixes the rotation of JPEG images using PHP's EXIF extension, immediately after they are…


Mert Yazicioglu 2 000+ aktiva installationer Testat med 4.3.30 Uppdaterat för 7 år sedan