Childify Me

Create a child-theme from the Theme Customizer.


Rocco Aliberti 10 000+ aktiva installationer Testat med 5.8.7 Uppdaterat för 2 år sedan

Generate Child Theme

Create child themes of any WordPress themes effortlessly with Generate Child Theme.


Catch Plugins 7 000+ aktiva installationer Testat med 6.1.3 Uppdaterat för 8 månader sedan

WDS Themes Manager

WDS Themes Manager is a versatile plugin for fast and effective management of the themes…


Web Design Sun Team Färre än 10 aktiva installationer Testat med 4.9.23 Uppdaterat för 6 år sedan