No updates

Hide Plugin and Theme Updates with Ease: Say Goodbye to Broken Sites and Hassle-Free Maintenance


Richard Muvirimi Färre än 10 aktiva installationer Testat med 6.1.6 Uppdaterat för 1 år sedan

Disable Updates by CV

Plugins, themes and the core update can be disabled from the setting page.


Chetan Vaghela Färre än 10 aktiva installationer Testat med 6.3.4 Uppdaterat för 7 månader sedan