EDD Hide Show Download

Allows a download to be hidden as well as preventing direct access to the download


t2child Färre än 10 aktiva installationer Testat med 6.1.5 Uppdaterat för 1 år sedan

EDD Card

Adaption of @jessepollak's Card for Easy Digital Downloads.


Alexander Goller Färre än 10 aktiva installationer Testat med 4.9.25 Uppdaterat för 6 år sedan