Slim WordPress

Send your site on a diet and remove unnecessary WordPress features!


Georg Griesser 10+ aktiva installationer Testat med 4.8.22 Uppdaterat för 6 år sedan