Fixed Admin Sidebar

Fixes the positioning of the admin sidebar to the side of the browser, even when…


Matt Hodder 10+ aktiva installationer Testat med 3.4.2 Uppdaterat för 11 år sedan