Fixed Widget Area

This plugin freezes the admin 'sidebar widget area' while scrolling. This helps admin to drag…


biztechc 200+ aktiva installationer Testat med 5.7.10 Uppdaterat för 2 år sedan