ACF Hide Layout

Easily hide the layout of the flexible content on the frontend but still keep it…


Bleech 1 000+ aktiva installationer Testat med 6.4.3 Uppdaterat för 3 månader sedan

ACF Page Builder Field

Det här tillägget skapar ett Page Builder-fält för Advanced Custom Fields.


Peter Elmered, Johan Möller, Viktor Fröberg, Olaf Lindström, Angry Creative 500+ aktiva installationer Testat med 4.7.28 Uppdaterat för 7 år sedan

ACF Ajax Grid Gallery

A lightweight extension of Advanced Custom Field (ACF) that adds grid gallery field to any…


Jayson Garcia (Github - hallowichig0) 20+ aktiva installationer Testat med 5.3.17 Uppdaterat för 4 år sedan

ACF Slick Slider

A lightweight extension of Advanced Custom Field (ACF) that adds slider field to any posts/pages…


Jayson Garcia (Github - hallowichig0) 10+ aktiva installationer Testat med 5.3.17 Uppdaterat för 4 år sedan