ACF Hide Layout

Easily hide the layout of the flexible content on the frontend but still keep it…


Bleech 1 000+ aktiva installationer Testat med 6.1.1 Uppdaterat för 5 månader sedan

ACF Page Builder Field

Det här tillägget skapar ett Page Builder-fält för Advanced Custom Fields.


Peter Elmered, Johan Möller, Viktor Fröberg, Olaf Lindström, Angry Creative 600+ aktiva installationer Testat med 4.7.25 Uppdaterat för 6 år sedan

ACF Ajax Grid Gallery

A lightweight extension of Advanced Custom Field (ACF) that adds grid gallery field to any…


Jayson Garcia (Github - hallowichig0) 20+ aktiva installationer Testat med 5.3.14 Uppdaterat för 3 år sedan

ACF Slick Slider

A lightweight extension of Advanced Custom Field (ACF) that adds slider field to any posts/pages…


Jayson Garcia (Github - hallowichig0) 10+ aktiva installationer Testat med 5.3.14 Uppdaterat för 3 år sedan