XML News Sitemap

This plugin provides a highly-configurable Google News XML Sitemap for WordPress.


Justin Norton 100+ aktiva installationer Testat med 4.9.x Uppdaterat för 6 år sedan