Footer header JS & CSS

Add scripts to the footer and header with versions and handles. Add styles to header.


Zhirov Mikhail 200+ aktiva installationer Testat med 5.4.10 Uppdaterat för 2 år sedan

Social Handles

The Social Handles plugin allows you to quickly replace social handles with links to their…


Kevin Olson 10+ aktiva installationer Testat med 3.4.2 Uppdaterat för 10 år sedan