WC Hide Shipping Methods

This plugin automatically hides all other shipping methods when “free shipping” is available.


Rynaldo Stoltz 40 000+ aktiva installationer Testat med 5.8.9 Uppdaterat för 2 år sedan