wp-imgur

CDN Plugin that serves your Media Library from Imgur.com.


Darshan Sawardekar 10+ aktiva installationer Testat med 3.9.40 Uppdaterat för 9 år sedan

WP Imgur Plus

Plugin based in WP Imgur Plus, allows to upload to Imgur the Images from Wordpress.


Weblabor 10+ aktiva installationer Uppdaterat för 8 år sedan

wp-imgur-extra

CDN Plugin that serves your Media Library from Imgur.com.


Ahmad Fikrizaman 10+ aktiva installationer Testat med 4.5.29 Uppdaterat för 7 år sedan