Media Library File Size

Enhance your Media Library experience with a new column that displays the sizes of files,…


SS88 LLC 1 000+ aktiva installationer Testat med 6.4.1 Uppdaterat för 3 veckor sedan

Delete Original Image

This plugin allows you to automatically delete the original image after upload, or do it…


Carlos Minatti 800+ aktiva installationer Testat med 4.8.23 Uppdaterat för 6 år sedan