Accessibility Access Keys

Lets a WordPress administrator create an maintain site-wide access keys for easy navigation.


AccessibleFuture.org 80+ aktiva installationer Testat med 3.7.41 Uppdaterat för 10 år sedan