Koha Login Widget

A tiny widget that allows you to easily add login boxes for your Koha catalog,…


Liz Rea 20+ aktiva installationer Testat med 3.7.41 Uppdaterat för 10 år sedan