bbPress Unread Posts

Displays a read/unread icon next to threads and offers a "Mark all topics as read"…


destroflyer 60+ aktiva installationer Testat med WordPress 3.4.2, bbPress 2.1.2 Uppdaterat för 11 år sedan