XML News Sitemap

This plugin provides a highly-configurable Google News XML Sitemap for WordPress.


Justin Norton 100+ aktiva installationer Testat med 4.9.x Uppdaterat för 5 år sedan

WP News Sitemap

This plugin is used to create news sitemap and auto ping sitemaps into google webmaster


Sunil Kumar Sharma 20+ aktiva installationer Testat med 5.5.11 Uppdaterat för 2 år sedan