NextGEN Gallery ColorBoxer

One-click ColorBox lightbox integration with NextGEN Gallery. Only loads when a gallery shortcode is present.


Mark Jeldi 300+ aktiva installationer Testat med 3.3.2 Uppdaterat för 12 år sedan